Produkty Q-Solutions

Audyt Wynagrodzeń

Produkt z rodziny Q-Solutions, którego głównym zadaniem jest maksymalne uproszczenie procesu przygotowaniai weryfikacji list płac.

BHP

Daje możliwość ewidencji w systemie SAP procesów związanych z BHP.

COVID

Przedstawiamy pakiet rozwiązań z rodziny Q-Solutions , który przygotowaliśmy w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi ustawy z dnia 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU poz. 374, dalej specustawa), w wersji zmienionej od 1.04.2020 przez dwie nowelizacje tzw. tarczę antykryzysową (DzU poz. 568) i tarczę antykryzysową 2.0 (DzU poz. 695)

Czas Pracy - Walidacja

Wspiera użytkownika w procesie rozliczania czasu pracy. Wykonuje naliczenia za miesiąc oraz za cały okres rozliczeniowy, automatycznie rozpoznaje koniec okresu rozliczeniowego i zapamiętuje wyniki.

Czas Pracy - Rozliczanie

Wspiera użytkownika w procesie rozliczania czasu pracy, który dostarcza płacom informacji o składnikach czasu pracy.

e-Archiwum PIT

Intuicyjne w obsłudze narzędzie z rodziny Q-Solutions do zarządzania wygenerowanymi deklaracjami podatkowymi.

e-Dokumenty

To dokumentacja pracownika, która umożliwia wyeliminowanie kadrowej dokumentacji papierowej, pozwalając na pełną optymalizację pracy działu HR oraz na bieżący dostęp do akt pracownika z dowolnego miejsca.

e-Powiadomienia

Daje możliwość powiadamiania osób z organizacji o określonych zdarzeniach na maila.

e-Przelew

Produkt z rodziny Q-Solutions, pozwalający przesyłać dane związane z płatnościami pracowników bezpośrednio do banku bez generowania pośrednich plików.

Fiori Samoobsługa

SAP Fiori- to zestaw nowoczesnych aplikacji SAP, które zostały zaprojektowane, aby udostępnić użytkownikom funkcjonalności systemu w przejrzysty i czytelny sposób. 

Import kursów walut

Przekonaj się, jak prosta może być synchronizacja kursów w Twoim systemie!

Import składników wynagrodzenia

Rozwiązanie z rodziny Q-Solutions, które pozwala w bardzo elastyczny sposób importować składniki wynagrodzeń do infotypów.

Kartki urodzinowe

Przedstawiamy Państwu rozwiązaniu do wysyłki spersonalizowanych kartek urodzinowych do pracowników w formie elektronicznej. 

Klon

Intuicyjne w obsłudze narzędzie Q-Solutions do kopiowania danych pracowników pomiędzy systemami SAP.

Korekty ZUS

Intuicyjne w obsłudze narzędzie z rodziny Q-Solutions do obsługi korekt ZUS w systemie SAP.

Mechanizm netto - brutto

Nasze rozwiązanie z rodziny Q-Solutions umożliwi wprowadzanie składników wynagrodzenia w kwocie netto do infotypu.

PPK

Intuicyjna aplikacja Q-EM PPK z rodziny Q-Solutions wspomaga pracodawcę w ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych przede wszystkim poprzez stałe monitorowanie zbliżających się ustawowych terminów oraz kompleksową wymianę danych z Agentem Transferowym.

PPE

Rozwiązanie powstało z myślą o łatwym zarządzaniu danymi dotyczącymi PPE. Przyjazny interfejs użytkownika i dostępność do danych z poziomu jednej transakcji daje możliwość sprawnego działania
i kontroli danych.

PCP

Wspiera proces tworzenia planów kosztów osobowych za okresy przyszłe w przedsiębiorstwie umożliwiając w ten sposób planowanie środków na przyszłe okresy.

PZKP

Obsługa Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej i pożyczek z ZFŚS jest naszym autorskim rozszerzeniem standardu systemu SAP HR.

Pasek PDF

Pozwala na wygenerowanie paska płacowego w formacie dokumentu PDF w szacie graficznej dopasowanej do firmy (logo firmy, identyfikacja wizualna firmy).

Raport Przeliczone składniki wynagrodzenia

Produkt z rodziny Q-Solutions, umożliwiający raportowanie indywidualnych zestawień składników w zadanym okresie oraz przygotowanie zbiorczych informacji o dowolnych rozliczonych składnikach wynagrodzenia dla osób grupowanych według przypisania organizacyjnego.

Raport Weryfikacja umów

Raport Weryfikacja umów to kolejny produkt z rodziny Q-Solutions, który ma za zadanie wspierać użytkownika końcowego w raportowaniu poszczególnych sytuacji.

Raport zmian w infotypach

Raport, który  analizuje  zapisane w systemie logów zmiany wykonane na infotypach i prezentuje wyniki w przejrzystej formie.

RODO

Rozwiązanie z rodziny Q-Solutions, które może być wsparciem dla Administratora Danych Osobowych (ADO) w realizacji ich obowiązków. Q-ODO – Ochrona Danych Osobowych.

Równoległe zatrudnienie

Produkt z rodziny Q-Solutions, wspierający procesy, związane z  zatrudnieniem osób na kilka umów
w ramach jednej spółki lub  grupy kapitałowej .

Smart SAP HCM

Prekonfigurowany system SAP w module HR, który zawiera w swojej konfiguracji obsługę większości procesów realizowanych w dzisiejszych firmach. Rozwiązanie to w odróżnieniu od wdrożenia od „zera” cechuje zdecydowanie niższa cena przez zastosowanie gotowych szablonów, wzorców.

Weryfikacja adresu

Weryfikacja adresu jest rozwiązaniem firmy Quercus, które usprawnia wprowadzanie danych adresowych przy jednoczesnej jej kontroli

Workday Integration

Najnowsze narzędzie Q -Solutions  do integracji systemu SAP z Workday  

Zasiłki UCP

Wspiera użytkownika w naliczaniu podstaw zasiłków w firmie zgodnie z polskimi przepisami prawa.

ZUS IWA

Rozwiązanie firmy Quercus, które z wykorzystaniem narzędzi w SAP HCM pozwala na wygenerowanie informacji ZUS IWA w sposób automatyczny.

ZFŚS

Odkryj sprawną funkcjonalność, która ułatwi Twojej firmie płynne zarządzanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych

Zapisz się do
naszego newslettera

Nie przegap nowych aktualizacji