Produkty Q-Solutions

PPK

Intuicyjna aplikacja Q-EM PPK z rodziny Q-Solutions wspomaga pracodawcę w ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych przede wszystkim poprzez stałe monitorowanie zbliżających się ustawowych terminów oraz kompleksową wymianę danych z Agentem Transferowym.

e-Archiwum PIT

Intuicyjne w obsłudze narzędzie z rodziny Q-Solutions do zarządzania wygenerowanymi deklaracjami podatkowymi.

Czas Pracy - Walidacja

Wspiera użytkownika w procesie rozliczania czasu pracy. Wykonuje naliczenia za miesiąc oraz za cały okres rozliczeniowy, automatycznie rozpoznaje koniec okresu rozliczeniowego i zapamiętuje wyniki.

e-Dokumenty

To dokumentacja pracownika, która umożliwia wyeliminowanie kadrowej dokumentacji papierowej, pozwalając na pełną optymalizację pracy działu HR oraz na bieżący dostęp do akt pracownika z dowolnego miejsca.

Korekty ZUS

Intuicyjne w obsłudze narzędzie z rodziny Q-Solutions do obsługi korekt ZUS w systemie SAP.

Mechanizm netto - brutto

Nasze rozwiązanie z rodziny Q-Solutions umożliwi wprowadzanie składników wynagrodzenia w kwocie netto do infotypu.

e-Powiadomienia

Daje możliwość powiadamiania osób z organizacji o określonych zdarzeniach na maila.

Klon

Intuicyjne w obsłudze narzędzie Q-Solutions do kopiowania danych pracowników pomiędzy systemami SAP.

PCP

Wspiera proces tworzenia planów kosztów osobowych za okresy przyszłe w przedsiębiorstwie umożliwiając w ten sposób planowanie środków na przyszłe okresy.

PZKP

Obsługa Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej i pożyczek z ZFŚS jest naszym autorskim rozszerzeniem standardu systemu SAP HR.

Pasek PDF

Pozwala na wygenerowanie paska płacowego w formacie dokumentu PDF w szacie graficznej dopasowanej do firmy (logo firmy, identyfikacja wizualna firmy).

BHP

Daje możliwość ewidencji w systemie SAP procesów związanych z BHP.

RODO

Rozwiązanie z rodziny Q-Solutions, które może być wsparciem dla Administratora Danych Osobowych (ADO) w realizacji ich obowiązków. Q-ODO – Ochrona Danych Osobowych.

Czas Pracy - Rozliczanie

Wspiera użytkownika w procesie rozliczania czasu pracy, który dostarcza płacom informacji o składnikach czasu pracy.

Smart SAP HCM

Prekonfigurowany system SAP w module HR, który zawiera w swojej konfiguracji obsługę większości procesów realizowanych w dzisiejszych firmach. Rozwiązanie to w odróżnieniu od wdrożenia od „zera” cechuje zdecydowanie niższa cena przez zastosowanie gotowych szablonów, wzorców.

Zasiłki UCP

Wspiera użytkownika w naliczaniu podstaw zasiłków w firmie zgodnie z polskimi przepisami prawa.

ZUS IWA

Rozwiązanie firmy Quercus, które z wykorzystaniem narzędzi w SAP HCM pozwala na wygenerowanie informacji ZUS IWA w sposób automatyczny.

Zapisz się do
naszego newslettera

Nie przegap nowych aktualizacji
Close Menu