Q-SOLUTIONs

Q - BHP

Q-Solutions Q-BHP daje możliwość ewidencji w systemie SAP procesów związanych z BHP.

Cechy produktu

 • Ewidencja asortymentów
 • Ewidencja szkoleń BHP
 • Ewidencja posiadanych uprawnień oraz raportowanie brakujących uprawnień na dane stanowisko
 • Realizacja procesów zarządzania odzieżą:
 • Wystawienie zapotrzebowania
 • Wydanie asortymentu
 • Zużycie asortymentu
 • Zniszczenie asortymentu
 • Zwrot
 • Ekwiwalent
 • Wydruki protokołów zapotrzebowania/ wydania/ odbioru/ zwrotu
 • Przypisanie norm asortymentów do grup stanowisk
 • Rejestrowanie wypadków w drodze do i z pracy oraz statystycznej karty wypadku
 • Rejestr czynników szkodliwych w jednostkach organizacyjnych
Close Menu