Q-SOLUTIONS

raport zmian w infotypach

Raport przeglądania zmian, które wprowadzają użytkownicy w infotypach jest produktem firmy Quercus przeznaczonym dla administratorów systemu SAP oraz użytkowników kluczowych. Jego zadaniem jest analiza zapisanych w systemie logów zmian wykonanych na infotypach i prezentacja wyniku w przejrzystej formie.

Cechy produktu

  • Prosty i wygodniejszy interfejs niż w standardowym raporcie do analizy logów (transakcja S_AHR_61016380).
  • Prosta konfiguracja infotypów, których zmiany zapisywane są do logów.
  • Dodatkowa konfiguracja pól w infotypie, których logi są analizowane w raporcie
  • Analiza wszystkich operacji, których można dokonać na infotypie: tworzenie, zmiana, kopiowanie, ograniczanie i usuwanie.
  • Możliwość ograniczenia wyboru analizowanych danych w zależności od daty zmiany infotypu oraz użytkownika, który dokonał zmiany.
  • Możliwość raportowania zmian dla grup pracowniczych wg wskazanych kryteriów (np. numer osobowy, status zatrudnienia, grupa pracownicza, jednostka gospodarcza, itd.).
  • Wykorzystanie standardowych mechanizmów filtrowania i sortowania danych oraz ich zapisu na dysk lokalny.
  • Możliwość rozbudowania raportu o dodatkowe parametry na ekranie selekcji oraz tabeli wynikowej.
Close Menu