Q-SOLUTIONS

raport zmian w infotypach

Raport przeglądania zmian, które wprowadzają użytkownicy w infotypach jest produktem firmy Quercus przeznaczonym dla administratorów systemu SAP oraz użytkowników kluczowych. Jego zadaniem jest analiza zapisanych w systemie logów zmian wykonanych na infotypach i prezentacja wyniku w przejrzystej formie.

Cechy produktu