Q-SOLUTIONS

RODO

Przedstawiamy Państwu rozwiązanie z rodziny Q-Solutions, które może być wsparciem dla Administratora Danych Osobowych (ADO) w realizacji ich obowiązków. RODO – Ochrona Danych Osobowych.

Cechy produktu

RODO Pakiet Raportów

Raport: Logi aktywności

Raport pozwala na sprawdzenie aktywności użytkowników z wykazem wykonywanych czynnościach na danych osobowych pracowników.

Raport: Dane logowanie

Raport wykazuje informacje o dacie logowanie, użytkowniku i jego uprawnieniach.

Raport: Operacje wyświetlania danych

Raport wyświetla informacje o użytkowniku, jego uprawnieniach i wykonywanych przez niego operacjach wyświetlania danych osobowych pracowników.

Raport: Aktualne uprawnienia

Raport wykazuje użytkowników wraz z przypisanymi aktualnymi rolami oraz obiektami uprawnień i ich wartościami, do których mają dostęp.

Raport: Raport role i uprawnienia

Raport wykazuje zdefiniowane role w systemie, przypisane do nich obiekty uprawnień i ich wartości.

Raport: Monitorowanie pobieranych plików

Raport monitoruje pobieranie plików z SAP podczas generowania wskazanych raportów kadrowych.