Q-SOLUTIONS

Audyt wynagrodzeń

Produkt z rodziny Q-Solutions, którego głównym zadaniem jest maksymalne uproszczenie procesu przygotowania
i weryfikacji list płac.

Cechy produktu

  • Zestaw narzędzi do walidacji danych przed naliczeniu listy płac
  • Zestaw narzędzi do walidacji danych po naliczeniu listy płac
  • Narzędzie gotowe do użytku, administrowane z poziomu Panelu Administratora przez operatora płac
  • Intuicyjna, łatwa obsługa z poziomu jednej transakcji bez konieczności przełączania się pomiędzy raportami
  • Zbiorcze raportowanie błędów
Close Menu