Q-SOLUTIONS

Równoległe zatrudnienie

Czy znajdują się w Twojej Firmie osoby posiadające wiele umów o pracę? Czy Twoja firma jest częścią Grupy Kapitałowej w ramach której jedna osoba ma kilka umów o pracę z różnymi Firmami? Jeżeli odpowiedź na jedno z powyższych pytań jest pozytywna to mamy dla Ciebie rozwiązanie! 

wiele umów w jednej spółce

 • Każda umowa jest na osobnym numerze
 • Jeden z numerów jest numerem głównym
 • Chronologia dat płatności list na wszystkich numerach musi być zachowana
 • Korekty potrąceń będą nanoszone na bieżące naliczenie
 • Przyjazny interfejs pozwalający na szybki wybór numeru osobowego w ramach jednego pracownika
 • Kopiowanie wybranych infotypów w ramach wielu umów
 • Mechanizm kontrolny weryfikacji chronologii dat płatności podczas naliczania listy płac
 • Mechanizm przenoszenia składników sald w obrębie wszystkich numerów osobowych pracownika wg daty płatności gwarantujący poprawność w naliczaniu
 • Przenoszenie salda zaległości potrącenia komorniczego
 • Składniki do ZUS liczone w obrębie miesiąca
 • Generowanie dokumentów zgłoszeniowych do płatnika
 • Modyfikacja standardowego raportu do usuwania wyników pod kątem weryfikacji chronologii dat płatności

Wiele umów w jednej grupie kapitałowej

 • Każda umowa jest na osobnym numerze
 • Chronologia dat płatności na wszystkich numerach nie musi być zachowana
 • Przyjazny interfejs pozwalający na szybki wybór numeru osobowego w ramach jednego pracownika
 • Kopiowanie infotypów w ramach wielu umów
 • Mechanizm przenoszenia składników sald w obrębie wszystkich numerów osobowych pracownika wg daty płatności gwarantujący poprawność w naliczaniu
Close Menu