Q-SOLUTIONS

e-powiadomienia

Q-Solutions Powiadomienia daje możliwość powiadamiania osób z organizacji o określonych zdarzeniach na maila.

Cechy produktu

 • Generowanie powiadomień dotyczących:
 • Zdarzeń np. zatrudnienia/zwolnienia (IT0000)
 • Badań lekarskich (IT0019)
 • Szkoleń (IT0024)
 • Wysłanie maila do pracownika, przełożonego, grupy administratorów HR
 • Wysłanie powiadomienia mailem do przełożonego pracownika (informacja o przełożonym pobierana ze struktury organizacyjnej)
 • Konfiguracja rodzajów powiadomień dotyczących:
 • Zdarzeń np. zatrudnienia/zwolnienia (IT0000)
 • Badań lekarskich (IT0019)
 • Szkoleń (IT0024)
 • Panel konfiguracyjny dla administratora Generowanie powiadomień dotyczących:
 • Zdarzeń np. zatrudnienia/zwolnienia (IT0000)
 • Badań lekarskich (IT0019)
 • Szkoleń (IT0024)
 • Wysłanie powiadomienia mailem do pracownika (dane o mailu pobierane są z IT0105)
 • Wysłanie powiadomienia do grupy użytkowników zdefiniowanych w Panelu Administratora
 • Konfiguracja Grup Odbiorców jako listy dystrybucyjnej dla maili
Close Menu