Q-SOLUTIONS

ZUS IWA

ZUS IWA jest rozwiązaniem firmy Quercus, które z wykorzystaniem narzędzi w SAP HCM pozwala na wygenerowanie informacji ZUS IWA w sposób automatyczny.

Cechy produktu

  • Prosty raport pozwalający na generowanie informacji ZUS IWA
  • Łatwa konfiguracja raportu (np. określenie wypadków przy pracy, śmiertelnych wypadków przy pracy, stanowiska pracy z przekroczeniem najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia)
  • Import do programu Płatnik
  • Opieka nad raportem, coroczne aktualizacje, niskie prawdopodobieństwo wystąpienia błędu

Dodatkowe Opcje

  • Po analizie może się okazać, że nie wszystkie dane potrzebne do wypełnienia raportu są zawarte w systemie. W powyższym wypadku są one uzupełniane ręcznie
Close Menu