Q-SOLUTIONS

Rozliczanie Czasu pracy

Rozwiązanie Q-Solutions Rozliczanie Czasu Pracy wspiera użytkownika w procesie rozliczania czasu pracy, który dostarcza płacom informacji o składnikach czasu pracy.

Cechy produktu

  • Rozliczenie czasu pracy zgodnie z regułami Kodeksu Pracy
  • Naliczenie dla całego okresu rozliczeniowego: nadgodziny średnio-okresowe
  • Zestawienie czasu pracy za miesiąc lub okres rozliczeniowy
  • Możliwość dołączania klienckich rodzajów czasów i algorytmów ich wyliczania
  • Wsparcie w weryfikacji błędów z czytników RCP
  • Naliczenie miesięczne: nadgodziny dobowe, dodatki nocne
  • Wprowadzanie odbioru nadgodzin i wyliczanie nadgodzin za czas nieodebrany
  • Zapis wyników rozliczania w układzie „okres ZA okres W” i import wyników na listę płac
  • Import czasu pracy z pliku, czytników RCP, portalu, urządzeń mobilnych
Close Menu