Q-SOLUTIONS

Moduł PZKP

Obsługa Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej i pożyczek z ZFŚS jest naszym autorskim rozszerzeniem standardu systemu SAP HR. Poniżej zamieszczamy opis funkcjonalny naszego rozszerzenia.
Obsługa KZP oraz pożyczek ZFŚS wspierana jest w następujących dedykowanych infotypach:
Po zapisaniu pracownika do KZP wypełniany jest infotyp zawierający między innymi informacje o wysokości wpisowego oraz składki. Wartości te odczytywane są z infotypu na liście płac, a po rozliczeniu listy płac wypełniana jest informacja o potrąconych składkach, tak że użytkownik z infotypu może odczytać historię i stan wkładów dla danego pracownika. Infotyp ten pozwala śledzić stan wkładów, a w razie konieczności pozwala również wycofać wkłady częściowo lub całkowicie.
Przy wprowadzaniu pożyczki z ZFŚS podawana jest kwota pożyczki, jej oprocentowanie oraz żyranci. Użytkownik dalej za pomocą odpowiednich przycisków wypełnia harmonogram spłat pożyczki, podając liczbę lub wysokość rat. Dane o ratach odczytywane są na liście płac, a po jej rozliczeniu odznaczane jest w infotypie, że rata została potrącona. W przypadku niepotrącenia raty np. ze względu na zbyt niskie wynagrodzenie, użytkownik przy rozliczaniu pożyczki otrzymuje odpowiedni komunikat i wykonuje w infotypie obsługę takiego wyjątku poprzez przeniesienie spłaty na następny miesiąc lub wydłużenie okresu spłaty. Jeżeli pracownik nie będzie spłacał pożyczki, pozostałe do spłacenia raty są przepisywane na żyranta lub żyrantów i automatycznie potrącane żyrantom na liście płac.
Użytkownik może w każdej chwili sprawdzić dla kogo dany pracownik jest żyrantem i za kogo aktualnie spłaca pożyczkę.
Potrzeby raportowe z zakresu KZP i pożyczek ZFŚS zaspokajane są poprzez następujące zestawienia: stan pożyczek na dany dzień, raport rozliczający pożyczki, wypłacone pożyczki, zestawienie wkładów, lista żyrowań, zestawienie spłat pożyczek.