Q-SOLUTIONS

Weryfikacja umów

W związku ze zmianami w Kodeksie Pracy w zakresie zawierania kolejnych umów o pracę, a szczególnie okresem przejściowym powstał raport, który ma za zadanie wspierać użytkownika końcowego w raportowaniu poszczególnych sytuacji.

Cechy produktu

  • Prosty i czytelny sposób prezentacji wyników
  • Raport bazuje na danych o umowach wprowadzanych do IT0016
  • Zliczanie długości trwania wszystkich umów
  • Zliczanie ilości umów
  • Zgodność ze zmianami ogłoszonymi w Dzienniku Ustaw dnia 21 sierpnia 2015 roku do Ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Poz 1220 o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.
  • Uwzględnia przepisy przejściowe
  • Wyświetlenie komunikat o przekroczeniu liczby umów
  • Wyświetlenie komunikatu o przekroczeniu dozwolonego okresu trwania umów w wymiarze 33 miesięcy
  • Wyświetlenie komunikatu w przypadku kiedy umowa na czas określony wystąpiła po umowie na czas nieokreślony
Close Menu