Q-SOLUTIONS

Weryfikacja umów

W związku ze zmianami w Kodeksie Pracy w zakresie zawierania kolejnych umów o pracę, a szczególnie okresem przejściowym powstał raport, który ma za zadanie wspierać użytkownika końcowego w raportowaniu poszczególnych sytuacji.

Cechy produktu