Q-SOLUTIONS

raport przeliczone składniki
wynagrodzenia

Przedstawiamy Państwu produkt z rodziny Q-Solutions, umożliwiający raportowanie indywidualnych zestawień składników w zadanym okresie oraz przygotowanie zbiorczych informacji o dowolnych rozliczonych składnikach wynagrodzenia dla osób grupowanych według przypisania organizacyjnego.

Cechy produktu