Q-SOLUTIONS

raport przeliczone składniki
wynagrodzenia

Przedstawiamy Państwu produkt z rodziny Q-Solutions, umożliwiający raportowanie indywidualnych zestawień składników w zadanym okresie oraz przygotowanie zbiorczych informacji o dowolnych rozliczonych składnikach wynagrodzenia dla osób grupowanych według przypisania organizacyjnego.

Cechy produktu

  • Prosty i czytelny sposób prezentacji wyników w zależności od wskazanego terminu czasu
  • Raport bazuje na klastrze, czyli danych z rozliczonych list płac
  • Dowolność wyboru składników wynagrodzenia
  • Możliwość grupowania składników wynagrodzenia na określone grupy
  • Wyświetlanie dodatkowych danych dotyczących pracowników lub składników wynagrodzenia w zależności od wyboru parametrów na ekranie selekcji
  • Graficzna prezentacja danych w rozbiciu na określone parametry na ekranie selekcji
  • Wykorzystanie standardowych mechanizmów do zapisu danych na dysk lokalny
  • Możliwość rozbudowania raportu o dodatkowe parametry na ekranie selekcji oraz tabeli wynikowej
Close Menu