Q-SOLUTIONS

Pasek Płacowy PDF

Pasek płacowy PDF jest rozwiązaniem z rodziny Q-Solutions, które z wykorzystaniem standardowych narzędzi w SAP HCM pozwala na wygenerowanie paska płacowego w formacie dokumentu PDF w szacie graficznej dopasowanej do firmy (logo firmy, identyfikacja wizualna firmy).

Cechy produktu

 • Dedykowany raport pozwalający na generowanie pasków PDF dla wybranych osób
 • Pasek dla każdej listy płac można w prosty sposób wydrukować, zapisać na dysku lokalnym, wysłać do pracowników email (firmowy lub pracowniczy) (wymagana konfiguracja wysyłki email na serwerze SAP)
 • Umieszczenie na pasku podpisu osoby upoważnionej (tzw. faksymile) do jego wystawienia, w zależności od użytkownika, który tworzy pasek
 • Elastyczny szablon wyglądu paska (wielkość komórek lewej kolumny dostosowuje się dynamicznie do ilości składników)
 • Umieszczenie paska na portalu pracowniczym (np. Sharepoint) z wykorzystaniem najbardziej znanych protokołów przesyłu danych
 • Może stanowić dokument RMUA

Dodatkowe opcje

 • Podpisanie paska podpisem kwalifikowanym certyfikowanym
 • Możliwość zabezpieczenia pliku PDF hasłem
 • Wyświetlanie paska w formacie PDF podczas symulacji listy płac
 • Generowanie jednego paska zbiorczego za dany miesiąc z wszystkich list w obrębie miesiąca
 • Możliwość wysłania hasła do paska do pracownika SMS-em (wymaga konfiguracji bramki SMS na serwerze SAP)

Zalety rozwiązania

 • Możliwość udostępnienia paska w dowolnym portalu pracowniczym, zapisu na dysk lokalny, wysłanie mailem
 • Łatwa konfiguracja i administracja – pasek korzysta z takiej samej konfiguracji składników, jak standardowe rozwiązanie
 • Jeszcze łatwiejsza obsługa przy wysyłaniu i drukowaniu pasków
 • Możliwość podglądu paska, także pasków archiwalnych
 • Możliwość wyboru jednego z kilku szablonów paska PDF
 • Możliwość przygotowania paska dla jednego pracownika lub grupy pracowników według wybranego kryterium
 • Możliwość szybkiego dostosowania paska do wymogów Klienta
 • Możliwość równoległego korzystania z mechanizmów obecnych do paska płacowego oraz rozwiązania Q-Solutions Pasek płacowy PDF
Close Menu