Rozwój Systemów SAP

Zakończenie projektu wdrożenia systemu SAP najczęściej nie jest końcem zmian w jego konfiguracji. Z reguły po pierwszych miesiącach eksploatacji, użytkownicy zaczynają odczuwać wyraźne korzyści z dostarczonego rozwiązania i zgłaszać zapotrzebowanie na nowe funkcjonalności swojego systemu. Każda organizacja podlega ciągłym zmianom wynikającym z czynników zewnętrznych i wewnętrznych, jak na przykład zmiany w otoczeniu konkurencyjnym czy zmiany w przepisach prawa. Po wdrożeniu systemu ważne jest zapewnienie takich warunków, aby mógł być on dalej rozwijany i żeby użytkownicy mogli w pełni wykorzystywać istniejące funkcjonalności. Ważne jest też reagowanie na nowe potrzeby biznesu i szybkie przygotowanie systemu do realizacji nowych zadań.

Rozwój wdrożonych systemów SAP

Quercus dba o to, żeby klienci, którzy wdrożyli system SAP mogli go dalej rozwijać, oferując odpowiednie usługi w modelu utrzymania systemu bądź w ramach realizacji niezależnych projektów rozwojowych. Prace rozwojowe w działających produkcyjnie systemach SAP mogą dotyczyć wielu aspektów: od drobnych zmian w konfiguracji systemu wynikających z nowych potrzeb użytkowników czy też zmiany w sposobie działania, aż po praktycznie nowe wdrożenia np. w przypadku dodatkowych modułów.

Support

Zapewniamy bezpieczne przejście przez proces zmian w systemie, w przypadku drobnych zmian najczęściej prace realizowane są w ramach umowy utrzymania systemu, a do większych zadań stosujemy podejście projektowe, zaczynając od analizy potrzeb użytkowników i po jej wykonaniu prezentując Klientowi kosztorys prac i harmonogram. Po akceptacji oferty przystępujemy do realizacji wykonując wszystkie etapy prac uwzględnione w harmonogramie. Takie podejście pozwala Klientowi i nam na wcześniejsze zaplanowanie niezbędnych zasobów, a w kolejnej fazie na sprawną realizację w założonym budżecie i harmonogramie. Prace jakie wykonujemy w związku z rozwojem działających systemów SAP, to nie tylko zmiany w konfiguracji, ale na przykład prace związane z integracją z zewnętrznymi systemami.

Jak działamy

Audyt

Realizacja

Wdrożenie

Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie

Dostosowując się do najwyższych wymagań i standardów naszych Klientów