Rollout SAP

Poza standardowymi wdrożeniami systemu SAP realizujemy też projekty typu rollout. Rollout systemu ERP to najczęściej przeniesienie rozwiązania wzorcowego wdrożonego z centrali do innych spółek grupy. W przypadku rollout’ów SAP realizowanych w Polsce najczęściej mamy do czynienia z wdrożeniami w międzynarodowych korporacjach lub w przenoszonych do Polski oddziałach. Realizacja rollout’tu wiąże się często z problemami, które nie występują w klasycznych projektach wdrożeniowych, szczególnie, gdy projekt jest realizowany w wielu spółkach jednocześnie, dlatego bardzo ważne jest tu odpowiednie doświadczenie i wiedza partnera wdrożeniowego.

Realizacji wielopoziomowych wdrożeń

Quercus posiada kompetencje w realizacji projektów tego typu, w których dostosowujemy standardy korporacyjne do lokalnych wymagań oraz polskiego prawodawstwa. Dzięki wiedzy na temat funkcjonowania firm za granicą i doświadczeniu zdobytemu przez naszych konsultantów we wdrożeniach zagranicznych, nasi Kienci w tego typu projektach, mogą liczyć na szybką i sprawną realizację projektów typu rollout. Dzięki praktycznym umiejętności zdobytym w kilku już zrealizowanych projektach z tego obszaru, potrafimy sprawnie przygotować takie przedsięwzięcie minimalizując przy tym ryzyko popełnienia błędów na etapie analizy i weryfikacji zakresu wdrożenia wzorca korporacyjnego.

Jak działamy

Audyt

Realizacja

Wdrożenie

Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie

Dostosowując się do najwyższych wymagań i standardów naszych Klientów