Zarządzanie wariantami : podstawy

Podczas pracy z systemem często pojawia się potrzeba powracania do tych samych wartości wprowadzanych na przykład w ekranie selekcyjnym programu.  Wybór odpowiedniego tekstu, wypełnienie pól czy okresów, potrafi zająć dużo czasu i prowadzić do wielokrotnego wprowadzania tych samych danych. Aby tego uniknąć, możemy skorzystać z opcji zapisania atrybutów wariantu.

Tworzenie wariantu
Weźmy dla przykładu raport generujący świadectwo pracy. Domyślnie po uruchomieniu większość pól będzie pustych. Załóżmy, że chcemy aby raport korzystał domyślnie z innego formularza oraz żeby niektóre informacje uzupełniające w sekcji Dane dodatkowe były  domyślnie wypełnione.

W tym celu należy wprowadzić dane, które chcemy zapamiętać, np.

Następnie wybrać przycisk  . Po jego kliknięciu otworzy się okno, w którym będziemy mogli zapisać wszystkie wypełnione wcześniej pola jako wariant pod wybraną przez nas nazwą. Dodatkowo, możemy również zabezpieczyć wariant przed edycją przez inne osoby, które będą z niego korzystały.

W dolnej części okna znajdziemy listę z obiektami ekranu selekcyjnego. Za jej pomocą możemy np. zablokować pojedyncze pole uniemożliwiając jego edycję po wybraniu wariantu, ukryć pole itp.
W poniższym przykładzie pole Dzień wypłaty będzie zablokowane do edycji, a pole Obszar rozliczania nie będzie widoczne na ekranie selekcyjnym.

Wywołanie wariantu
Aby skorzystać z zapisanego wariantu, należy po uruchomieniu raportu wybrać zaznaczony przycisk.

Zostanie wyświetlone okno, za pomocą którego możemy wybrać wariant dwukrotnie klikając lub zatwierdzając zaznaczony wariant przyciskiem  . Pola zmienią się automatycznie, zgodnie z tym, co zadeklarowaliśmy podczas tworzenia wariantu.  

                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                  Thomas van Rijn

Zapisz się do
naszego newslettera

Nie przegap nowych aktualizacji