W zdrowym ciele zdrowa… firma

Kiedyś pracodawca musiał mieć przede wszystkim mocną, stabilną pozycję rynkową i niezaburzoną płynność finansową. Czasy się jednak zmieniły i dziś, poza pracą, trzeba zapewnić zespołowi znacznie więcej: możliwości rozwoju, przyjazną atmosferę oraz prozdrowotne otoczenie miejsca pracy. Ten trend nazywa się Corporate Wellness.

Choć coraz częściej mówi się o erze pracownika, czyli sytuacji, w której pracodawcy konkurują o dobrych specjalistów, polscy pracownicy wciąż należą do najbardziej zestresowanych. „Rzeczywiście wielu osobom trudno znaleźć równowagę pomiędzy życiem zawodowym a osobistym. Im bardziej skomplikowane zadania, tym jest to trudniejsze, ale nie niemożliwe. Współczesny pracodawca powinien zdawać sobie sprawę ze znaczenia, jakie taki balans ma dla zaangażowania i efektywności pracownika. Dlatego warto wykorzystać narzędzia, które ułatwiają jego osiągnięcie” – mówi Paweł Wysocki, prezes Quercus Sp. z o.o., firmy zajmującej się wdrożeniami SAP w obszarze HR, zatrudniającej duży zespół programistów i konsultantów SAP. „W branży IT pracujemy pod presją czasu, realizujemy interesujące projekty, które często są prawdziwymi wyzwaniami. To praca inspirująca, dająca wiele satysfakcji, ale i stresująca. Dlatego, myśląc o naszych długofalowych celach rozwoju, myślimy też o pracownikach. To oczywiste, że im lepszą, bardziej przyjazną atmosferę pracy stworzymy, tym lepiej wykorzystamy potencjał zespołu” – dodaje.

Corporate Wellness to długofalowy model zarządzania personelem, którego podstawą jest holistyczne podejście do kwestii zatrudnienia. Chodzi w nim o zapewnienie komfortowych warunków, uwzględniających potrzeby i ducha, i ciała, o budowanie poczucia wspólnoty, o podejście ergonomiczne i prozdrowotne. „Corporate Wellness wpisuje się idealnie w potrzeby pokolenia Y posiadającego coraz mocniejszą pozycję na rynku pracy, a także kolejnej generacji – Z, która powoli zaczyna zaznaczać swoją obecność. Przy uwzględnieniu deficytu specjalistów wynikającego po prostu z mniejszej liczebności pracowników, podejście Corporate Wellness okazuje się koniecznością” – podkreśla Prezes Zarządu Quercus.

Jakie elementy z zakresu Corporate Wellness warto zatem wprowadzić w firmie? Te, które będą realnie wpływać na poziom satysfakcji z pracy, budować więzi oraz wzmacniać lojalność. Są to, poza działaniami wpływającymi na rozwój zawodowy pracowników, m.in.: działania związane z poprawą ergonomii pracy, aktywności wzmacniające rozwój społeczny, dbałość o odporność i harmonię emocjonalną, a także profilaktyka zdrowotna, rozumiana nie tylko jako zapewnienie dostępu do aktywności fizycznej po godzinach, ale także w czasie pracy.

Dlaczego to takie ważne? Nie tylko medycyna wie, że profilaktyka jest lepsza niż leczenie, a przede wszystkim znacznie tańsza. Podobnie jest w przypadku Corporate Wellness. „To tak naprawdę strategia profilaktyki zatrudnienia. Promujemy prozdrowotne postawy pracownicze, zapobiegając, choćby poprzez zapewnienie ergonomicznych warunków pracy, chorobom zawodowym. To w długim okresie przełoży się na zmniejszenie odsetka zwolnień lekarskich, które są zwykle kosztem pracodawcy. Lepsza kondycja fizyczna wpływa na poprawę samopoczucia, a więc na zapał do pracy i zaangażowanie. Jeśli tak spojrzeć na strategię Wellness, okazuje się, że ma ona także uzasadnienie ekonomiczne” – zaznacza Paweł Wysocki.

Program Corporate Wellness można wprowadzać stopniowo, krok po kroku, oswajając zespół z nowym podejściem. Obok edukacji prozdrowotnej i stworzenia miejsca do aktywności fizycznej na terenie firmy, liczą się inwestycje w ergonomię środowiska pracy oraz miejsc pozwalających na redukcję stresu. Dzięki pokojom relaksu lub pokojom ciszy pracownicy mogą oderwać się od bieżących zadań, uspokoić myśli, na przykład podczas gry w tenisa stołowego lub po prostu zmienić pozycję – położyć się na chwilę i wyciszyć się. Do istotnych elementów działań w ramach Corporate Wellness należy także zapewnienie zespołowi (poprzez dopłaty lub finansowanie) zdrowych, zbilansowanych posiłków.

Zapisz się do
naszego newslettera

Nie przegap nowych aktualizacji