SAP HANA. Nowe narzędzie do przetwarzania i analizy danych

W 2010 roku firma SAP wprowadziła na rynek nową generację systemów zarządzania danymi. SAP HANA łączący zalety systemów transakcyjnych (np. systemy OLTP takie jak SAP FI, CO, HR, SD, i inne) z możliwościami systemów analitycznych (np. rozwiązania klasy OLAP takie jak SAP BW*). U podstawy HANA leży baza danych in-memory (informacje przechowywane są w pamięci podręcznej) wykorzystująca między innymi model kolumnowy**.

Rozwiązanie to umożliwia dostęp do zgormadzonych informacji w czasie rzeczywistym. Dzięki jednemu systemowi do gromadzenia i analizy danych uproszczone jest nie tylko zarzadzanie danymi, ale także infrastruktura systemowa firmy. Łatwo się domyślić, że nawet w krótkiej perspektywie czasowej daje to możliwość realnych oszczędności. SAP HANA zapewnia pełną skalowalność. W każdym momencie możemy „dołożyć” pamięć podręczną, bez konieczności ingerencji w rozwiązanie. Bezpieczeństwo systemu zapewnia zaawansowany system backup, replikujący dane z pamięci podręcznej do pamięci trwałej. Ryzyko utraty danych jest więc minimalne.

Warto zwrócić uwagę, że SAP HANA działa nie tylko z rozwiązaniami firmy SAP. Poza zastosowaniami biznesowymi (od SAP ERP przez SAP BW, po analizy w środowisku Business Objects), możemy ją wykorzystać jako platformę do zaawansowanych rozwiązań branżowych, w których kluczowy jest dostęp do danych w czasie rzeczywistym. Wyobraźmy sobie firmę zajmującą się zarządzaniem ruchem drogowym, która gromadzi i analizuje dane poruszania się pojazdów. Każda zmiana położenia pojedynczego samochodu generuje nowy rekord danych, który może być następnie przedstawiony na mapie. Przy dużej liczbie samochodów, szybka identyfikacja zdarzeń drogowych takich jak wypadki czy korki wymaga dostępu do danych i ich wizualizacji w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Z pomocą przychodzi tutaj baza danych rozwiązania SAP HANA. Inne obszary, w których rozwiązanie działa z powodzeniem, to m.in. rozwiązania do analizy Big Data*** czy medycyna i analizy danych pacjentów.

Z powodu różnorodnych potrzeb klientów SAP HANA może zostać wdrożona jako dedykowane rozwiązanie lub usługa w chmurze. W pierwszym przypadku dane przechowywane są na serwerach klienta (bezpieczeństwo), w drugim „na zewnątrz”. Firma wykupuje wymagane usługi HANA (bez konieczności ich konfiguracji) z przydzieloną ilością pamięci dostosowaną do swoich potrzeb (elastyczność i cena).

Jedną ze strategii SAP jest możliwość łatwiej migracji starszych systemów do technologii SAP HANA. W większości przypadków nie ma konieczności nowego wdrożenia. Tak jest na przykład, w przypadku hurtowni danych SAP BW, gdzie migracja trwa od kilku dni do kilku tygodni bez przestoju w dostępie do danych. Niewielkimi nakładami czasowymi i finansowymi uzyskujemy, między innymi, szybszy dostęp do danych (wielokrotnie skrócony czas ładowana i generowania raportów). Zachęcamy do zapoznania się z różnymi scenariuszami wdrożenia SAP HANA. Może okazać się, że wystarczy zastosować rozwiązanie tylko w wybranych obszarach firmy i wyeliminować problemy wydajnościowe czy wytyczyć nowe kierunki rozwoju.

* SAP Business Warehouse – hurtownia danych dostarczana przez firmę SAP.
** Tabele bazy danych składają się z połączonych z pozostających ze sobą w relacjach tabel jednokolumnowych. Podejście to jest stosowane głównie
w systemach analitycznych ze względu na lepszą wydajność odczytu danych, ich agregacji i możliwość kompresji.
*** Zaawansowana analiza dużych wolumenów danych.

Artykuł dotyczy: SAP HANA, SAP BW, SAP BUSINESS OBJECTS, SAP BO, HANA, SAP BW

Zapisz się do
naszego newslettera

Nie przegap nowych aktualizacji