SAP FIORI – tworzenie własnych aplikacji – część 1

SAP FIORI jest najnowszym interfejsem dla aplikacji oraz oprogramowania S/4HANA zorientowanym na doświadczenia użytkownika.

Dzięki technice projektowania RWD (technika projektowania strony www, tak aby jej wygląd i układ dostosowywał się automatycznie do rozmiaru okna przeglądarki, na której jest wyświetlany) nowy interfejs umożliwia dostęp do aplikacji chmurowych z dowolnego urządzenia posiadającego połączenie z internetem.

Tablet, smartfon lub notebook– dzięki FIORI na każdym z tych urządzeń informacje i aplikacje będą prezentowane w przejrzysty sposób oraz w pełni funkcjonalne.

W systemie SAP wyróżniamy trzy typy aplikacji SAP FIORI:

  • Aplikacje Transakcyjne – zaprojektowane do interakcji z indywidualnymi obiektami biznesowymi takimi jak klienci lub zlecenia sprzedaży, zarządzanie listami obiektów biznesowych lub realizacja określonego procesu biznesowego, takiego jak księgowanie dokumentów finansowych.

Widok przykładowej aplikacji – Wybór zamówień

  • Aplikacje Analityczne stworzone do analizy zapytań biznesowych lub wizualizacji procesów biznesowych lub zbioru kluczowych wskaźników wydajności (KPI).

Widok przykładowej aplikacji – Analiza sprzedaży – Produkty na transakcję

  • Arkusze informacyjne, zaprojektowane w celu wyświetlania w jednym miejscu wszystkich istotnych informacji dotyczących określonego obiektu biznesowego.

Widok przykładowej aplikacji – Role – arkusz informacyjny wyświetlający informacje na temat przydzielonych ról w systemie.

Integralną częścią SAP FIORI jest okno wywołań. Jest to ekran z którego użytkownik końcowy może wywołać odpowiednią aplikację w zależności od roli.

Każda aplikacja lub informacja jest prezentowana na oknie wywołań jako dynamiczny kafelek. Dzięki temu rozwiązaniu wszystkie dane wyświetlane są w przejrzysty sposób na każdym urządzeniu.

SAP zapewnia wiele implementacji okna wywołań, których klienci mogą używać do własnych aplikacji na platformie SAP Cloud Platform , SAP NetWeaver ABAP oraz platformami HANA

Tworzenie własnych aplikacji SAP FIORI.

SAP umożliwia tworzenie własnych aplikacji na dwa sposoby.

Pierwszym sposobem jest możliwość rozszerzenia już istniejącej aplikacji z biblioteki referencyjnej aplikacji SAP FIORI. Aplikacje referencyjne pomagają programistom i projektantom w pracy nad tworzeniem dedykowanego oprogramowania użytkowego. Wykorzystanie biblioteki referencyjnej umożliwia programiście zapoznanie się z kodem oraz wszystkimi warstwami aplikacji, jak również przykłady użycia wzorców oraz dobrych praktyk przy tworzeniu własnego rozwiązania.

Rozwiązania oferowane przez bibliotekę referencyjną aplikacji SAP FIORI dostępne są na stronie: https://fioriappslibrary.hana.ondemand.com/sap/fix/externalViewer/

Drugim sposobem tworzenia aplikacji jest projektowanie niestandardowych dedykowanych rozwiązań.

Aplikacje SAP FIORI bazują na bibliotece SAPUI5 stworzonej przez firmę SAP i opartą o język programowania JavaScript.

Wykorzystując SAPUI5 budujemy aplikację od podstaw lub z gotowych sampli – poszczególnych elementów interfejsu. Dostęp do wszystkich elementów oraz ich przykładowego użycia jest możliwy za pomocą strony: https://openui5.hana.ondemand.com/#/controls na której znajdziemy listę wszystkich sampli oraz możliwość podglądu kodu danego elementu.

W kolejnych częściach cyklu „SAP FIORI – Tworzenie własnych aplikacji” zostaną omówione kwestie konfiguracji środowiska WebIDE oraz wprowadzenie do tworzenia własnych aplikacji przy użyciu elementów SAPUI5.

Zapisz się do
naszego newslettera

Nie przegap nowych aktualizacji