SAP ESS czyli samoobsługa pracownicza SAP

Sap ESS (Employee Self- Service) jest rozwiązaniem, dzięki któremu, przy użyciu przeglądarki internetowej, pracownicy oraz przełożeni mają możliwość wglądu do swoich danych, a także wprowadzania do systemu SAP niektórych informacji kadrowo- płacowych.

Każdy pracownik posiada swój login i hasło. Po zalogowaniu może korzystać z dostępnych zakładek. Wybór zakładek i opcji w nich zawartych dostosowywany jest do potrzeb klienta.

Przyjazny interfejs zapewnie szybkie i intuicyjne poruszanie się po portalu, a dzięki możliwości logowania się przez przeglądarkę pracownicy mogą z niego korzystać będąc poza biurem.

ESS jako narzędzie web aktywne to możliwość tworzenia, zmiany i wyświetlania danych HR m.in. z następujących obszarów biznesowych:

 • Czas pracy:
  • Wprowadzanie/ zatwierdzanie wniosków o nieobecność
  • Wyświetlanie godzin czasu pracy
  • Korekty w rejestracji czasu
 • Świadczenia dodatkowe:
  • Przegląd świadczeń dodatkowych
  • Rejestracja beneficjentów
  • Dodawanie/ usuwanie współubezpieczonych
 • Płatność:
  • Zestawienie wynagrodzenia
  • Przegląd całkowitego wynagrodzenia
 • Dane osobowe:
  • Wyświetlanie profilu osobistego- Wgląd m.in. do IT0002 Dane podstawowe, IT0006 Adresy, it0009 Dane banku
 • Informacje o zespole:
  • Wyświetlanie kalendarza zespołu z uwzględnieniem nieobecności pracowników
 • Delegacje
  • Wprowadzanie/ zatwierdzanie wniosków o delegację
  • Tworzenie/ rozliczanie wydatków
  • Tworzenie planu podróży

Portale pracownicze stają się coraz bardziej popularne wśród dużych organizacji, gdzie występuje zwiększona ilość wniosków o nieobecność czy delegację. Wnioski trafiają do przełożonego, który je akceptuje lub odrzuca. Wszystko to możliwe jest dzięki integracji technologii workflow z portalem.

Funkcjonalność zarządzania kalendarzem zespołu pozwala menadżerom na zaplanowanie grafiku uwzględniającego nieobecności członków zespołu.

Wg przeprowadzonych badań w firmach, które wdrożyły u siebie portal pracowniczy odnotowano znaczny wzrost wydajności i efektywności.

Źródło: Information Week – Enterprise Portal Survey of 100 IT and Business Professionals

Z czasem, po wdrożeniu portalu firmy zauważają zwiększoną wartość biznesową portalu.

Wdrożenie SAP ESS to:

 • Oszczędność czasu i energii pracowników działów kadrowo- płacowych,
 • Łatwy w obsłudze interfejs,
 • Szybki dostęp do danych z dowolnego miejsca przy użyciu przeglądarki,
 • Duże ułatwienie w zarządzaniu zespołem,
 • Możliwość wglądu do swoich danych kadrowo- płacowych i szybka reakcja w przypadku błędów,
 • Szybka komunikacja,
 • Redukcja kosztów operacyjnych,
 • Optymalizacja procesów biznesowych.

Artykuł dotyczy: SAP, SAP HCM, SAP ESS, PORTAL, SAP PA, SAP PT, SAP PY, SAP HR, ABAP

Zapisz się do
naszego newslettera

Nie przegap nowych aktualizacji