SAP Analytics Cloud – WERSJA 2018.22

Planowanie

Rozbudowane opcje zadań w kalendarzu

W kalendarzu rozwinięta została możliwość edycji statusu zadań oraz dodana opcja automatycznego zamknięcia go po upływie wyznaczonego deadline-u. Użytkownik odnajdzie ją klikając w ikonę ustawień zaawansowanych panelu „Godzina” w projektancie zadania.

W części dotyczącej recenzentów możemy od wersji 2019.04 stworzyć rundy i wewnątrz nich przypisać recenzentów. Wykonanie recenzji będzie następowało zgodnie z chronologią stworzonych rund – jedna po drugiej wraz z odpowiedzialnością w procesie.

Zaawansowane formuły

Od teraz istnieje możliwość tworzenia zaawansowanych formuł kopiujących lub odczytujących dane nie tylko z pierwotnie przypisanego modelu, ale też i innych. Posłuży do tego funkcja „LINK”.

Tabele

Udoskonalone zostało sortowanie wymiarów wartości w tabelach dzięki czemu użytkownicy zyskali jeszcze większą kontrolę nad docelowym formatem tabel.

Integracja i źródła danych

Raporty podsumowujące

Nowością zaimplementowaną wraz z nową wersją jest manualna segmentacja szeregów czasowych w modelu predykcyjnym. Segmenty mogą być w kolejnym kroku swobodnie wykorzystywane do drążenia danych w procesie ich analizy lub wyboru z listy rozwijanej, tak jak np. w przypadku hierarchii.

Wizualizacje danych

Warstwy geo-map

Warstwy geo-map uzyskały wsparcie dla danych pochodzących z SAP BW/4HANA 2.0. Wyjątek stanowi kartogram.

Wariancja

Dodana została również możliwość stworzenia wariancji dla wykresów bazujących na źródłach SAP BW/4HANA i SAP BW7.5 na HANA z wyłączeniem wariancji bazujących na wersjach oraz czasie.

Opisy

Korzystanie z edytora kalkulacji ułatwi możliwość wyświetlania nie tylko ID, ale też opisów miar i wymiarów. Będą one widoczne podczas tworzenia oraz modyfikacji formuł. W trybie widoku opisy zostaną wyświetlone po kliknięciu poza pasek formuły.

Wykres kaskadowy

Korzystanie z wykresów kaskadowych zostało wzbogacone o zagnieżdżone etykiety osi, co pozytywnie wpływa na ich czytelność i funkcyjność. Elementy wymiaru zostaną zgrupowane i przejrzyście oddzielone. Istniejące wykresy kaskadowe zostaną automatycznie dostosowane do nowej funkcji.

Digital Boardroom

Dziedziczenie filtrów

Filtry nałożone na tematy nadrzędne mogą być wraz z tą aktualizacją przekazane tematom podrzędnym i będzie to funkcja domyślna. Warto zapamiętać, że dziedziczone filtry nie będą mogły zostać usunięte na poziomie tematu podrzędnego, natomiast zmiany na filtrze będą mogły być wprowadzane na każdym poziomie.

Uproszczona konfiguracja wieloekranowości

Digital Boardroom uzyskał uproszczony, bardziej intuicyjny kreator widoku wieloekranowego (do 3 ekranów). Do wyboru ustawienia użyjemy praktycznego suwaka.

Infrastruktura

Nowe możliwości integracji danych

  • Pojawiła się możliwość wgrania do SAP Analytics Cloud plików Excel obsługujących makra (.xlsm).
  • Połączenie live do systemów S/4HANA on-premise po przez autoryzację SAML single sign-on.

Aplikacja mobilna

Obsługa językowa

Aplikacja mobilna SAP Analytics Cloud będzie teraz wyświetlać ikony systemowe, menu oraz komunikaty w języku urządzenia mobilnego. Oczywiście nie będzie to miało wpływu na treści tworzone przez autora raportu – ich język się nie zmieni. Ta aktualizacja to pierwsza faza wsparcia językowego i obejmuje aż 15 języków, a kolejne już niebawem.

Źródła: https://www.sapanalytics.cloud/product_updates/release-2019-04/

Zapisz się do
naszego newslettera

Nie przegap nowych aktualizacji