SAP Analytics Cloud – WERSJA 2018.21

Poniżej przedstawiamy kilka z najnowszych funkcji produktu SAP Analytics Cloud w wersji 2018.21.

Główne obszary zmian wersji 2018.21:

Planowanie

Szybsze tworzenie tabel

Dzięki zastosowaniu kilku prostych założeń dla nowo tworzonych tabel, twórcy raportów odczują wyraźnie szybsze wczytywanie początkowego widoku tabeli. Efekt ten został uzyskany między innymi dzięki nałożeniu na podstawową wersję tabeli filtra pierwszej wersji danych, pokazanie wyłącznie pierwszego elementu wartości transakcyjnych i najwyższego węzła hierarchii. Pracę nad tabelą zaczynamy więc stopniowo od najwyższych i najogólniejszych jej parametrów, aby stopniowo dodawać do niej kolejne nasze założenia.

Zadanie wprowadzania – zarządzanie

Funkcja „Utwórz zadanie wprowadzania” dostępna w narzędziach pozwala na zaplanowanie pracy zespołu w raporcie budowanym na bazie modelu planistycznego. Od teraz, zadania przypisane dla konkretnych osób możemy przepinać na innych członków zespołu nawet, jeżeli są w trakcie wykonania. To istotna możliwość w sytuacji, gdy np. jeden z pracowników projektu zachoruje lub potrzebujemy przeorganizować swoją bieżącą pracę.

Komentarze

Możliwość wstawiania w raportach komentarzy jest funkcją bardzo użyteczną z perspektywy współdzielenia plików. Wraz z aktualizacją została ona rozwinięta do możliwości skomentowania konkretnej komórki tabeli, opartej na modelu zawierającym dane walutowe, która zawiera kwoty w lokalnych walutach.

Kalendarz

Kilka udogodnień zostało dodanych również do kalendarza SAC. Osoby z funkcją „Reviewer” zyskały możliwość zmiany lub przekazania swojego dostępu innemu użytkownikowi, bez potrzeby posiadania roli „Creator”. Na początek opcja ta dostępna jest wyłącznie dla zadań kalendarzowych, nie dla zadań wprowadzania. Innym ciekawym usprawnieniem jest możliwość podejrzenia wszelkich wprowadzonych przez nas w kalendarzowym zadaniu zmian przed ich ostatecznym zastosowaniem.

Formuły

Wraz z aktualizacją SAP Analytics Cloud do wersji 2018.21 zyskaliśmy możliwość skorzystania z wirtualnych zmiennych przy obliczaniu zaawansowanych formuł. Mogą one być ponownie wykorzystywane również w innych miejscach niż pierwotne, co eliminuje potrzebę tworzenia przejściowych elementów agregujących tymczasowe wartości formuł wyliczeniowych.

Kopiowanie danych między modelami

Integracja planistycznych modeli danych właśnie zyskała duże udogodnienie w postaci możliwości kopiowania danych z modelu źródłowego do docelowego. SAC wspomaga użytkownika przez utworzenie zasad kopii dla danych o pasujących do siebie ID, choć zmiany te możemy swobodnie edytować. Dodatkowo, zadanie ułatwi weryfikacja reguł, które tworzymy. Jeśli system wyłapie w nich błędy, zostaniemy o tym poinformowani i będziemy mieli szansę wprowadzenia korekty.

Integracja i źródła danych

Hierarchie BW

Użytkownicy powinni odczuć szybsze przesyłanie danych w przypadku użycia kilku hierarchii BW, ponieważ zmieniony został schemat ich importu. Od teraz pominięte zostaną wiersze zwracające puste wartości, a w przypadku konfliktu hierarchii, pierwszeństwo będą miały dane podstawowe. Będzie to miało bezpośredni wpływ na zarówno użyteczność jak i szybsze wczytywanie hierarchii na danych.

Predykcja

Odświeżenie menu ustawień

W najnowszej aktualizacji SAP Analytics Cloud odświeżone zostały elementy menu ustawień inteligentnej predykcji odnoszące się do zmiennych dla modeli klasyfikacji i regresji. Wprowadzone zmiany wpłynęły na czytelność menu, co z pewnością dodatkowo ułatwi pracę z narzędziem.

Aplikacja mobilna

Dynamiczne opisy

Aplikacja mobilna SAP Analytics Cloud została rozbudowana o możliwość dodawania dynamicznych opisów dla tytułów oraz podtytułów wykresów.

Źródła: https://www.sapanalytics.cloud/product_updates/release-2018-21/

Zapisz się do
naszego newslettera

Nie przegap nowych aktualizacji