SAP Analytics Cloud – WERSJA 2018.20

Poniżej przedstawiamy kilka z najnowszych funkcji produktu SAP Analytics Cloud w wersji 2018.20.

Główne obszary zmian wersji 2018.20:

Infrastruktura

Zespoły i foldery zespołów

W najnowszej wersji SAP Analytics Cloud dodana została możliwość tworzenia folderu zespołowego. Tworzenie folderów dostępne jest w oknie tworzenia zespołów.

Uwaga!Jeżeli folder zespołowy nie zostanie utworzony, nie ma możliwości aby później go dodać, chyba że zespół zostanie usunięty i na nowo dodany.

Planowanie

Modele z obsługą waluty

W związku z włączeniem operacji planowania, które wpływają na wiele walut, pojawiły się nowe komunikaty informacyjne wysyłane przez system. Warto zwracać na nie uwagę, ponieważ w momencie wykonywania operacji planowania, gdy konwersja waluty nie zostanie zastosowana, mogą wystąpić nieoczekiwane wyniki.

Komunikaty pojawią się dla takich operacji jak:

 • Kopiuj/Wklej
 • Wprowadzanie danych
 • Rozprzestrzenianie
 • Dystrybucja
 • Przypisywanie
 • Działania na danych
 • Procesy alokacji

Pomimo pojawiających się komunikatów, dana operacja dalej będzie wykonywana.

Wyświetlanie współczynnika skalowania w kolumnach wierszy lub kolumn

Dodana została nowa możliwość w tabelach. Od teraz możliwe stało się wyświetlanie jednostek miar/walut w nagłówkach kolumn lub wierszy zamiast osobno w każdej komórce.

Ulepszenie widoku zadań w kalendarzu

W kalendarzu dodana została opcja ukrywania/wyświetlania pełnej nazwy zadań na pasku. Dzięki temu łatwiej utrzymać porządek w organizerze.

Integracja i źródła danych

Planowanie zadań eksportowych do SAP S/4HANA

Dzięki definiowaniu powtarzających się zadań do eksportowania danych transakcyjnych do SAP S/4HANA, eksportowanie danych stało się łatwiejsze. W panelu źródła danych znajdującym się w modelerze można uzyskać dostęp do tej funkcji. Ta pełna integracja obejmuje historię eksportu, nową sekcję „danych eksportowych” oraz możliwość sprawdzenia, które wiersze zostały odrzucone podczas eksportu.

Modyfikacja nowych modeli z zaimportowanych źródeł

Wraz z nową wersją SAP Analytics Cloud możliwa stała się modyfikacja wcześniej utworzonego modelu opartego na zaimportowanych danych. Pozwala to na powrót do wersji pierwotnej modelu i wprowadzenie dowolnych zmian. Dzięki temu możliwa jest naprawa wszelkich problemów powstałych w fazie tworzenia modelu.

System automatycznie ostrzega użytkownika przed ewentualnymi zagrożeniami wynikającymi z zamiaru ponownego utworzenia modelu za pośrednictwem komunikatów, np. w przypadku, gdy użytkownik chce zmodyfikować model pojawia się komunikat o odrzuceniu zmian dokonanych w modelerze.

Jeżeli użytkownik zamierza ponownie zmodyfikować model, który użyty został wcześniej w raporcie, pojawia się ostrzeżenie o późniejszej, ewentualnej konieczności aktualizacji danego raportu.

Ponadto wszystkie dane w modelu zostaną przywrócone do danych pochodzących z pierwszego zapytania. Zaplanowane zadania lub ręcznie zaimportowane dane będą musiały zostać ponownie załadowane.

UWAGA! Nie ma możliwości odtwarzania modeli zawierających:

 • konwersję walut
 • globalne wymiary
 • prywatne wersje

Nie można również modyfikować modelu używanego przez:

 • drzewo nośników wartości
 • alokacje

Jak na razie możliwość ta dotyczy jedynie nowo utworzonych modeli, a zmian może dokonać jedynie ich właściciel. W planach jest jednak rozszerzenie tej opcji.

Tworzenie kolumny obliczanej

Nową opcją wartą uwagi jest możliwość tworzenia kolumny obliczonej w momencie tworzenia modelu. Za pomocą formuły tworzy się nowa kolumna, która zostanie utrwalona w modelu.

Formuły można edytować w dowolnym momencie, a interfejs jest taki jak w raportach i modelerze, co ułatwia pracę.

Nowo powstała kolumna obliczana odnosi się do oryginalnych wartości w kolumnach zależnych. Zmiany pierwotnych wartości są ustawiane w odpowiedniej kolejności, a zależne kolumny nadal można usuwać.

Obsługa dynamicznego filtra BW

W najnowszej wersji SAP Analytics Cloud obsługiwane są dynamiczne filtry SAP BW zarówno na wykresach jak i w tabelach. Oznacza to, że gdy wartości filtra są używane dla początkowego widoku zestawu wyników, można wybrać modyfikację tych filtrów w wyniku.

W celu uniknięcia niepożądanych zmian użytkownika, zmienna przesłana w oparciu o filtr dynamiczny nie zastępuje ręcznie filtrowanych elementów.

UWAGA! Funkcja ta jest unikalna dla BW.

Łączenie danych z live BW

Od teraz SAP Analytics Cloud umożliwia mieszanie danych z SAP BW.

Obsługiwane opcje hurtowni danych SAP BW:

 • SAP BW on HANA (dostępne od wersji SAP BW 7.5)
 • SAP BW/4HANA
  System SAP HANA, w którym działa SAP BW, musi mieć pełną licencję.

Systemy SAP HANA z licencją Runtime Edition (REAB) będą obsługiwane w niedalekiej przyszłości.

Aplikacja mobilna

Usprawnienie hiperłączy i filtrów wykresu

Aplikacja mobilna SAP Analytics Cloud obsługuje od teraz hiperłącza wykresów, które działają jako filtry wymiarów, więc efekt kaskadowania widoczny jest dla innych filtrów na docelowej stronie. Pozwala to na linkowanie stron raportów, innych raportów i zewnętrznych adresów URL.

Wizualizacja danych

Wyświetlanie walut/jednostek i skali na wykresach punktów liczbowych

SAP Analytics Cloud pozwala na wyświetlanie walut/jednostek miar i skali obok danych na wykresach punktów liczbowych, a nie tylko w podtytule.

Pozycjonowanie waluty/skali

W najnowszej aktualizacji dodana została możliwość sposobu ustawienia waluty na wykresach, tabelach i etykietach narzędzi. Konfiguracja subskrypcji oferuje dodatkowe opcje wyświetlania waluty jako symbole lub kody ISO.

Przykład: 30$ zamiast $30

Uwaga!

 • Osobiste ustawienia użytkowników mogą zastąpić konfigurację organizacji;
 • Obsługa tej funkcji w Live BW wymaga implementacji SAP Note 2700031;
 • Funkcja ta nie obsługuje jeszcze połączeń Live HANA.

Wykres kaskadowy: dwa wymiary na osi

W wykresach kaskadowych pojawiła się opcja dodania dwóch wymiarów na jednej osi. Podstawowe wymiary, które odnoszą się również do podstawowych lub podrzędnych wymiarów, działają jako suma tymczasowa i odnoszą się do przechodzenia w górę i w dół między poziomami, zarówno dla podstawowych wymiarów, jak i wymiarów podrzędnych.

Wymiary podrzędne dzielą wykres na szczegóły. Na przykład przechodząc w dół danego roku (np. 2014), zobaczymy dane szczegółowe dla tego okresu z podziałem na kwartały.

Jeżeli wymiary podstawowe (DataMonth) nie mają węzła głównego, po zaznaczeniu konkretnych wartości z wymiarów podziału (WojewodztwoId) pokażą się różnice między elementami wymiaru podstawowego.

Uwaga!Funkcja ta nie jest obsługiwana jak na razie w przypadku live BW, natomiast z powodzeniem działa w przypadku live HANA.

Większa kontrola nad sumami początkowymi na wykresach kaskadowych

Korzystając z osi wymiaru i wielu miar, możesz wybrać, czy chcesz, aby pierwszy pomiar zaczynał się od linii bazowej, czy też był agregowany na podstawie ostatniej sumy.

Źródła: https://blogs.sap.com/2018/10/30/whats-new-in-sap-analytics-cloud-and-sap-digital-boardroom-release-2018.20/

Zapisz się do
naszego newslettera

Nie przegap nowych aktualizacji