SAP Analytics Cloud – WERSJA 2018.19

Poniżej przedstawiamy kilka z najnowszych funkcji produktu SAP Analytics Cloud w wersji 2018.19.

Główne obszary zmian wersji 2018.19:

Wizualizacja danych

Ukrywanie szczegółów dot. zakresu filtra

W nowej wersji SAC, aby uzyskać bardziej przejrzysty wygląd raportu, dodano funkcję ukrywania szczegółów zakresu filtra

Odsłonięte szczegóły:

Zakryte szczegóły:

Infrastruktura

Zespoły i foldery zespołów

W najnowszej wersji SAP Analytics Cloud dodana została możliwość tworzenia folderu zespołowego. Tworzenie folderów dostępne jest w oknie tworzenia zespołów.

Uwaga!Jeżeli folder zespołowy nie zostanie utworzony, nie ma możliwości aby później go dodać, chyba że zespół zostanie usunięty i na nowo dodany.

Inteligetne analizy

Analiza danych za pomocą uczenia maszynowego

Aktualizacja 2018.19 wprowadziła możliwość przeprowadzenia inteligentnego wykrywania (z ang. Smart Discovery) za pomocą algorytmów uczenia maszynowego. Istnieją dwa sposoby na jej uruchomienie:

  • Z ekran startowego przy tworzeniu nowego raportu
  • W już istniejącym raporcie korzystając z paska narzędzi

Inteligentne wykrywanie wygeneruje cztery strony raportu wypełnione spostrzeżeniami na temat wybranej miary i wymiarów. W jego skład wchodzi: Przegląd, Kluczowe czynniki, Wartości nieoczekiwane oraz Symulacja.

Na chwilę obecną, Inteligentne wykrywanie dostępne jest tylko dla danych przechowywanych w aplikacji. Wsparcie dla połączeń typu Live zaplanowane jest na rok 2019.

Integracja i źródła danych

Ulepszony export/import dla live SAP Hana blending

W najnowszej wersji SAC dodano możliwość importu i eksportu połączeń typu SAP HANA Smart Data Integration (SDI). Jest ono używane kiedy skonfigurowaliśmy połączenie Live SAP HANA oraz import połączenia Blending.

Po dokonaniu importu należy:

  • Przejść do System > Administracja > Konfiguracja źródła danych
  • Zmodyfikować rejestrację agenta i zresetować jego hasło HANA XS. Następnie odpowiednio zaktualizować hasło lokalnego agenta udostępniania danych SDI .
  • Zmodyfikować zewnętrzne źródło i wprowadzić login i hasło dla użytkownika SDI_ADMIN lokalnego systemu HANA

Konfiugracja dostawcy tożsamości SAML

W nowej wersji SAC dodano możliwość konfiguracji własnych SAML IdP (Identity Provider – Dostawca tożsamości) dla źródeł danych spoza SAP.

Zapisz się do
naszego newslettera

Nie przegap nowych aktualizacji