SAP Analytics Cloud – WERSJA 2018.18

Poniżej przedstawiamy kilka z najnowszych funkcji produktu SAP Analytics Cloud w wersji 2018.18.

Główne obszary zmian wersji 2018.18:

Integracja i źródła danych

Ulepszenia podczas pozyskiwania danych SQL

W nowej wersji SAC pozyskiwanie danych SQL odbywa się synchronicznie, a dane są dostępne już podczas ich przetwarzania. Źródła danych SQL można teraz wyszukiwać z poziomu raportów, obsługiwane jest przyrostowe ładowanie danych oraz udostępnianie połączeń. Ulepszenia dotyczą połączeń takich jak: ODATA, Google Big Query, Google Drive, SAP BW, SAP Universe, SAP SuccessFactors, SAP Cloud dla klientów i SAP S/4HANA.

Status źródeł danych

Zakładka Źródła danych zyskała nową funkcjonalność. W prawym oknie pojawia się informacja o statusie ostatnio importowanych i odświeżanych źródeł danych, wykorzystywanych w danym modelu.

Połączenie w modelem BPC

Aktualizacja 2018.18 udostępnia możliwość bezpośredniego połączenia z wbudowanym modelem BPC, utworzenia raportu na danych pozyskanych w czasie rzeczywistym, blokowania komórek tabeli oraz przesłania danych z powrotem do modelu BPC. Dla wbudowanych modeli BPC dostępne są funkcje takie jak: statusy prac, dezagregacja, formuły, konwersja waluty itp.

Wizualizacja danych

Widok Eksploratora

Projektanci raportów mogą teraz otwierać widoki eksploratora bezpośrednio z menu kontekstowego tabeli lub wykresu oraz konfigurować go, aby kontrolować zawartość widoczną dla użytkowników. Można zdefiniować wiele zakładek trybu Eksploratora, a także ustawić jedną z nich jako domyślną. Wykorzystanie eksploratora pozwala na przykład wyświetlać więcej szczegółów w tabeli.

Dodawanie do Zakładek własnych widoków Eksploratora

Wyżej przedstawione, spersonalizowane widoki Eksploratora mogą być zapisywane w Zakładkach. Zakładki pozostają prywatne oraz zawierają wszystkie filtry, kontrole wprowadzania danych, monity i zdefiniowane widoki Eksploratora.

Planowanie

Zadania wprowadzania

W nowej wersji SAC istnieje możliwość:

  • przepisania trwającego zadania do innej osoby,
  • przesłania dalej zadania dla osoby znajdującej się na innym poziomie hierarchii w organizacji.

Ulepszenia Kalendarza

Nowa wersja systemu oferuje:

  • opcję przeciągania i upuszczania obiektów do różnych dat,
  • widok własnego zadania zarówno w trybie Kalendarza jak i trybie Gantta,
  • opcję podglądu przypisanych do zadania użytkowników.

Predefiniowane kalkulacje dla miar w tabeli

Dla tabel wprowadzono nową funkcję w celu uproszczenia interakcji z komponentem. Od tej pory można wybrać dowolny nagłówek dla miary lub wiele nagłówków, a następnie zastosować predefiniowane obliczenia, takie jak Średnia, Suma skumulowana itd.

Status tylko do odczytu

Od tej pory dla tabeli można zdefiniować Status „Tylko do odczytu”, dzięki czemu inni użytkownicy nie nadpiszą zdefiniowanych w niej wartości. Funkcja jest dostępna podczas tworzenia reguł formatowania.

W trybie Widoku dane objęte nowym statusem będą oznaczone szarym kolorem, bez możliwości edycji wartości.

Zapisz się do
naszego newslettera

Nie przegap nowych aktualizacji