SAP Analytics Cloud – WERSJA 2018.17

Poniżej przedstawiamy kilka z najnowszych funkcji produktu SAP Analytics Cloud w wersji 2018.17.

Główne obszary zmian wersji 2018.17:

Infrastruktura

Analiza poziomu wykorzystania licencji

Nowe funkcje administracyjne pozwolą na dogłębną i wizualną analizę poziomu wykorzystywania narzędzia SAP Analytics Cloud przez pracowników. Poza wbudowanymi tabelami oraz wykresami, administrator może samodzielnie stworzyć Raport dotyczący statystyki aktywności użytkowników, np. liczba utworzonych lub odczytanych raportów, liczba logowań czy wykonanych aktywności. To kolejny krok w celu ułatwienia administratorom zarządzania przyznanymi licencjami. W zakładce Przeglądaj / Pliki / Biblioteka zawartości / Próbki znajduje się folder „SAP Analytics Cloud Usage Tracking Content” z niezbędnymi do zaimportowania plikami oraz opisem ich użycia.

Komentarze

Administratorzy zyskali również możliwość ustawienia limitu znaków dla wprowadzanych przez użytkowników komentarzy.

Planowanie

Uproszczony, przebudowany kalendarz

Rozbudowywanie kalendarza SAP Analytics Cloud o kolejne i kolejne funkcje wymagało, aby uprościć i uporządkować jego interfejs. Planowaniem pracy wciąż zarządzać będziemy poprzez procesy oraz zadania, które możemy do siebie przypisywać i porządkować w widoku wykresu Gantt’a. Uporządkowane zostały dla tych elementów również role. Teraz mamy do czynienia z Właścicielem (Owner), Realizatorem (Assignee), Czytelnikiem/Recenzentem (Reviewer) oraz Współdzielącym (Shared with). Współużytkowników kalendarza możemy zapraszać również za pośrednictwem e-mail, bezpośrednio z narzędzia. Interesującymi nowościami są funkcje takie jak oznaczanie % realizacji zadania, przypinanie do zadań/procesów plików wewnętrznych oraz ustawianie przypomnienia o zadaniu w określonym momencie/czasie do jego deadline-u.

Eksport do CSV

Tabele zawierające płaskie hierarchie, komentarze i kalkulacje można od teraz eksportować do pliku CSV. Hierarchia zostanie w docelowym pliku podzielona na indywidualne kolumny.

Zaawansowane formuły

W momencie budowania formuły na poziomie komórki tabeli możemy użyć filtrowania danych – zarówno dla pojedynczych wartości jak i porównania złożonych wyliczeń. Posłuży do tego funkcja RESULTLOOKUP zagnieżdżona w IF.

Dodatkowo w formułach używać można zmiennych.

Ponadto lista funkcji matematycznych wzbogacona została o ROUND, CEIL, FLOOR oraz TRUNC.

Integracja i źródła danych

Harmonogramy odświeżania danych

Zarządzanie sekwencjami importów danych stało się wraz z tą aktualizacją prostsze dzięki wprowadzeniu możliwości grupowania tych zadań. W tworzonych zbiorach można porządkować kolejność wykonywania zadań odświeżenia oraz ustalić reguły działania w przypadku niepowodzenia jednego z lub któregokolwiek z zadań.

Interfejs połączeń źródeł danych

Wybór źródła połączenia z danymi wydaje się być wygodniejszy i czytelniejszy niż wcześniej, a to dzięki zmianie jego interfejsu. Od bieżącej wersji mamy do czynienia z listą zawierającą wszystkie możliwe połączenia. Dodany jednak został filtr, który pozwala selekcjonować możliwości według naszych potrzeb.

Digital Boardroom

Pełne wspomaganie Microsoft Edge

W związku z dojściem do pełnego wspomagania narzędzia Digital Boardroom w przeglądarce Microsoft Edge, nie ma już potrzeby używania aplikacji SAP Digital Boardroom. Możliwość uruchomienia różnych prezentacji boardroom oraz raportów pojawi się od teraz na stronie głównej narzędzia SAP Analytics Cloud.

Modelowanie

Hierarchie czasu dla połączeń HANA

Z wersją 2018.17 otrzymujemy możliwość utworzenia hierarchii czasu na podstawie wymiarów czasu bazujących na string-owych formatach czasu: YYYYMMDD, YYYYMM oraz YYYYQ, a także klasycznych formatach dat.

Wizualizacja danych

Skale formatów liczbowych

W przestrzeni budowania raportu można od teraz wybrać jaki format liczbowy chcemy widzieć: skrótowy, pełny lub domyślny. Wybór dostępny jest dla tabel, wykresów oraz geo-map. Istnieje możliwość zdefiniowania domyślnego formatu dla wszystkich licencji przez administratora.

Geo-mapy

Pojawiła się również możliwość wyświetlania danych w warstwie bąbelków geo-map jako wykresu kołowego. To pomocna funkcja, kiedy w danej lokalizacji chcemy przedstawić dane wymiaru wieloelementowego.

Zakładka edytora panelu projektanta

W tej przestrzeni również zastosowano kosmetyczne zmiany mające na celu uporządkowanie i ułatwienie edycji elementów wizualnej analizy danych. Wszystkie kategorie właściwości są zwijalne, a niektóre z elementów zostały przeniesione z zakładki formatowania do zakładki edytora.

Obcinanie etykiet wartości cech

Wizualizacja danych, to niejednokrotnie również estetyczne dostosowywanie każdego z elementów składowych kokpitu, tak aby były maksymalnie czytelne oraz przyjemne dla oka. Dużym utrudnieniem była konieczność skrócenia widoku etykiet. Z pomocą przychodzi nowa możliwość ustalenia typu obcinania etykiet. Do wyboru mamy możliwość skracania z lewej / prawej strony oraz wycinania środkowej części etykiety w zależności od decyzji, która wersja będzie najbardziej czytelna dla odbiorców. Poniżej przykłady użycia.

Eksport do CSV

Dodana została możliwość eksportu elementu do pliku CSV bezpośrednio z zakładki danych w trybie edycji.

Nowości dotyczące live HANA 2.0

Wraz z aktualizacją SAP Analytics Cloud do wersji 2018.17 pojawił się szereg możliwości wizualizacyjnych przy połączeniu live HANA 2.0:

  • Połączenie z danymi z SAP HANA może być od teraz powiązane z modelami importu danych.
  • Obsługa filtrów miar dla raportów, stron i widżetów.
  • Obsługa obliczonych wymiarów dla tabel, wykresów i filtrów.
  • Dokonywanie kalkulacji na przedziałach czasowych.
  • Tworzenie dynamicznych szeregów czasowych oraz możliwość ich użycia w wykresach.
  • Możliwość użycia histogramu.
  • Personalizacja kolejności prezentacji cech wymiarów na wykresach zamiast sortowania.

Zapisz się do
naszego newslettera

Nie przegap nowych aktualizacji