SAP Analytics Cloud – WERSJA 2018.16

Poniżej przedstawiamy kilka z najnowszych funkcji produktu SAP Analytics Cloud w wersji 2018.16.

Główne obszary zmian wersji 2018.16:

Planowanie

Zmiana wyrównania wartości w tabeli

Od teraz symbol pustych wartości w tabeli wyrównany został do prawej strony, dzięki czemu ma takie samo formatowanie jak liczby.

Udoskonalone usuwanie tabel i modeli

Wraz z nową wersją SAP Analytics Cloud 2018.16 pojawiła się możliwość usuwania wartości z modeli/tabel w raportach oraz publikacji tych zmian. Wartości można usuwać za pomocą przycisku Backspace. Zmiana ta zostaje automatycznie naniesiona na model/tabelę.

Umożliwienie zmiany nazwy obliczeń krzyżowych

W celu zachowania porządku dodana została możliwość zmiany nazwy kalkulacji krzyżowych w tabelach. Nadana przez użytkownika nazwa dotyczyć będzie wszystkich przypadków wymiaru w raporcie.

Zmiana cesjonariusza zadania w kalendarzu

Nowością jest również funkcja umożliwiająca zmianę użytkownika przypisanego do konkretnego zadania w kalendarzu. Możliwe jest to za pomocą jednego kliknięcia.

Integracja i źródła danych

SAP Analytics Cloud – prosty zestaw wdrożeniowy

Od teraz istnieje szybszy sposób na skonfigurowanie i połączenie się z danymi w celu zaimportowania połączeń danych. Dzięki zawartym komponentom SAP Analytics Cloud może bez problemu połączyć się z lokalnym źródłem w jednym, prostym pakiecie.

Edycja nazwy źródła danych dla modeli

Możliwa stała się edycja nazw zaplanowanych zadań za pomocą istotnego opisu. Eliminuje to konieczność polegania na indywidualnych nazwach zapytań. Zgrupowane zadania można również edytować.

Modelowanie

Funkcja DateDiff

Dodana została funkcja DATEDIFF, która automatycznie oblicza różnice między dwoma polami daty. Przykładàw łatwy sposób obliczyć można liczbę dni pomiędzy datą zamówienia a datą wysyłki.

Aplikacja mobilna

Ulepszona nawigacja w spisie treści

W spisie treści poziomy tematyczne zostaną automatycznie zwinięte, tak aby pokazać jedynie główne poziomy. Z tabeli zostały usunięte strony, co dało możliwość przeglądania ich z widoku menu rozwijanego w raporcie. Spis treści wyświetlony zostanie tylko przy pierwszym otwarciu prezentacji.

Wizualizacja danych

Prywatne zakładki filtrów, kontroli wprowadzania i podpowiedzi

Od teraz istnieje możliwość zapisania wybranych opcji dzięki dodaniu ustawień historii zakładek takich jak:

  • Monity
  • Kontrolki wejścia
  • Wykresy, tabele i geofiltry

Możliwe jest również tworzenie wielu zakładek dla jednego raportu i przełączanie się między nimi w trybie przeglądania. Skróci to znacznie czas potrzebny do ustawiania filtrów na nowo i zapobiegnie wielokrotnemu kopiowaniu tego samego w celu zaprezentowania różnych konfiguracji.

Wraz z najnowszą aktualizacją pojawiła się możliwość ustawienia prywatnej zakładki jako domyślnej w momencie otwierania raportu. Jeśli projektant raportu wprowadził zasadnicze zmiany w filtrach lub monitach, zakładki nie zostaną zastosowane, a użytkownik zostanie o tym poinformowany.

UWAGA: Funkcja ta nie zadebiutowała jeszcze w Digital Boardroom. Prywatne zakładki widoczne są obecnie jedynie dla użytkowników, którzy je utworzyli. Prywatne zakładki na urządzenia mobilne mogą być obecnie wykorzystywane, ale nie tworzone.

Wbudowane etykiety osi

W najnowszej wersji SAP Analytics Cloud 2018.16 pojawiła się możliwość ustawienia wbudowanych osi dla wykresów kolumnowych i słupkowych.

Automatyczne ograniczenie wymiarów czasowych sortowanych chronologicznie

Teraz automatyczna granica dla wykresów z wymiarami opartymi na czasie może sortować wyniki chronologicznie. Dzięki temu możliwe jest skupienie się na najważniejszych informacjach bazujących na czasie.

Infrastruktura

Tworzenie kont użytkowników wsparcia w celu rozwiązywania problemów

W SAP Analytics Cloud 2018.16 administratorzy mogą tworzyć konta użytkowników do obsługi SAP, aby logować się i rozwiązywać jakiekolwiek problemy. Jeżeli administrator nie przypisał odpowiedniej roli użytkownikowi, zespół wsparcia SAP może o nie zawnioskować. Kolejne żądania ról wymagają jednak zatwierdzenia od administratorów.

UWAGA: Opcja ta nie jest dostępna dla klientów z uwierzytelnieniem SAML, a klienci ograniczeni są do pięciu użytkowników pomocy technicznej jednocześnie.

Zapisz się do
naszego newslettera

Nie przegap nowych aktualizacji