SAP Analytics Cloud – WERSJA 2018.14

Poniżej przedstawiamy kilka z najnowszych funkcji produktu SAP Analytics Cloud w wersji 2018.14.

Główne obszary zmian wersji 2018.14:

Integracja i źródła danych

Przyrostowe ładowanie danych na podstawie danych czasowych i numerycznych

SAP w nowej wersji prezentuje możliwości przyrostowego ładowania danych dla modeli importowanych ze źródeł: SuccessFactors, źródeł typu OData i S/4HANA za pośrednictwem połączenia OData. Pozwala to na lepsze zarządzanie ładowaniami danych zgodnie z harmonogramem, jeśli zestaw danych zawiera wymiary czasowe lub liczbowe, które można wykorzystać do ładowania przyrostowego. Jak zapowiada SAP dodatkowa obsługa źródeł danych dla ładowania przyrostowego zostanie dodana w przyszłych wersjach SAP Analytics Cloud.

UWAGA: Należy pamietać, że usunięcia wskaźnika reprezentującego ładowanie przyrostowe (wymiar daty lub wymiar liczbowy) spowoduje przywrócenie wszystkich danych zdefiniowanych w pierwotnym zapytaniu.

Planowanie

Odwrotna formuła warunkowa

W nowej wersji SAC możliwe jest wykorzystanie odwrotnej formuły warunkowej za pomocą funkcji INVERSEIF. Funkcja umożliwia wprowadzanie danych opartych o miary obliczone.

Aplikacja mobilna

Ustawienia ulubionych w aplikacji mobilnej

Od tej pory możliwe jest wyróżnianie raportów i dodawanie ich do grupy Ulubione, tak aby były dostępne w pierwszej kolejności (bez konieczności przewijania całej listy raportów).

Digital Boardroom

Udoskonalenia ekranu głównego

Od tej pory administratorzy mogą ustawić usługę Digital Boardroom jako domyślną zawartość wyświetlaną każdemu użytkownikowi biznesowemu podczas logowania do SAC. Dzięki czemu użytkownicy otrzymują bezpośredni dostęp do własnej listy prezentacji Digital Boardroom na stronie głównej.

Aktywowanie usługi jest dostępne w panelu Administracja -> Wygląd -> Ostatnio używane instancje Digital Boardroom. Należy pamiętać o zapisaniu zmian.

Wizualizacja danych

Tworzenie wizualizacji R dla modeli aktywnych SAP BW, S/4HANA i Universe

SAC oferuje tworzenie wizualizacji R dla modeli danych uzyskiwanych w czasie rzeczywistym typu SAP BW, S/4HANA oraz Universe. W celu uruchomienia usługi należy przejść do Administracji systemu, a następnie zakładki Konfiguracja R. W tym miejscu należy włączyć usługę języka R i zapisać zmiany (za pomocą dyskietki).

Optymalizacja projektowania raportu

Nowa wersja aplikacji 2018.14 udostępnia bardziej intuicyjne rozmieszczanie elementów raportu w obrębie strony. Panel stylu dla strony poza możliwością włączenia/wyłączenia widoku siatki udostępnia następujące funkcje:

  • Snap to Object (przeciąganie do obiektu – domyślnie) – pozwala na dostosowanie położenia obiektów względem siebie, na podstawie krawędzi obiektu sąsiadującego.
  • Snap to Grid (przeciągnie obiektów do siatki) – pozwala na przesuwanie obiektów w obrębie siatki, niezależnie od innych elementów raportu.

Dodatkowe tłumaczenia dla Geo wizualizacji

Aplikacja w wersji 2018.14 prezentuje 1100 dodatkowych tłumaczeń lokalizacji do mapy geograficznej. SAP żartuje, że w nagrodę dla Francji za zwycięstwo w Pucharze Świata, zaktualizowali regiony tego obszaru, aby lepiej odzwierciedlały granice.

Zapisz się do
naszego newslettera

Nie przegap nowych aktualizacji