SAP Analytics Cloud – WERSJA 2018.13

Poniżej przedstawiamy kilka z najnowszych funkcji produktu SAP Analytics Cloud w wersji 2018.13.

Główne obszary zmian wersji 2018.13:

Planowanie

Definiowanie kolumny do wyświetlania i dodawanie komentarzy w tabelach

W planowaniu dodana została możliwość wstawiania komentarzy w poszczególne komórki tabeli. Dodatkowo jeśli dodany zostanie komentarz wewnątrz hierarchii, będzie on nadal widoczny po jej zwinięciu. Zamiast zielonego znacznika w prawym górnym rogu komórki, pojawi się wówczas przezroczysty znacznik. Komentarz widoczny będzie po ponownym rozwinięciu hierarchii.

Od teraz podczas dodawania lub usuwania wymiarów istniejące komentarze będą nadal widoczne, jeżeli kontekst danych komórki nie ulegnie zmianie.

Usuwanie wierszy i kolumn

Wraz z nową wersją SAP Analytics Cloud łatwiejsze stało się kontrolowanie informacji, które mają być widoczne przez użytkowników. Wpływa na to możliwość odfiltrowania niechcianych elementów i możliwość utworzenia asymetrycznych widoków w tabeli.

Integracja i źródła danych

Uruchamianie szybkich akcji i sugerowanie przekształcenia w widoku karty

W trybie przygotowywania danych zmodyfikowany został widok karty, w celu ułatwienia przeprowadzania inteligentnych transformacji. Od teraz w widoku karty, w szybki i łatwy sposób możliwe jest ukrywanie, duplikowanie i usuwanie kolumn oraz wierszy. Po zgrupowaniu wymiarów za pomocą Ctrl + kliknięcie, możliwe jest połączenie kolumn oraz ich usuwanie i ukrywanie. Dzięki temu można bez problemu wykonywać wiele szybkich czynności i transformacji, które wcześniej możliwe były jedynie w widoku tabeli.

WYBÓR JEDNEJ KARTY

WYBÓR JEDNEJ KARTY

Importowanie różnorodnych danych w sekwencji

W najnowszej wersji SAP Analytics Cloud 2018.13 uproszczone zostało wprowadzanie danych do narzędzia, dzięki możliwości dodawania wielu zadań importowania danych w dowolnej kolejności. Istnieje również możliwość zatrzymania lub pominięcia nieudanego importu oraz jego kontynuacja.

Powiadomienie o nieudanym odświeżeniu danych

Dodana została również możliwość wyboru opcji powiadomień mailowych o nieudanej próbie odświeżenia. Dzięki temu użytkownik w szybki i łatwy sposób zostanie poinformowany o nieprawidłowościach.

Aplikacja mobilna

Hiperłącza do raportów

Od teraz w łatwy sposób można tworzyć hiperłącza do innych raportów, stron internetowych oraz dołączać linki do różnych aplikacji na iOS, w raportach stworzonych na urządzenia mobilne.

Automatyczne odświeżanie opcji

Wraz z nową wersją narzędzia pojawiła się możliwość wyboru automatycznego odświeżania stron raportów po uruchomieniu aplikacji mobilnej! Włączenie lub wyłączenie tej funkcji możliwe jest na karcie ustawień. Opcja ta zastąpi wszelkie istniejące wcześniej ustawienia serwera.

Wizualizacja danych

Konfiguracja kontroli wprowadzania w celu zastosowania jej do podzbioru wykresów

SAP zapewnił projektantom raportów większą kontrolę nad wykresami dzięki możliwości skonfigurowania kontroli wprowadzania do wybranych kafelków. Wcześniej opcja ta dostępna była jedynie dla całej strony. Od teraz możliwe jest sprawdzenie i wybranie na które dokładnie kafelki wpływa kontrola wejścia.

Ulepszona analiza powiązań dla tabel

Nową funkcją jest również możliwość rozszerzania hierarchii w tabelach bez uruchamiania analizy połączeń. Wybrane komórki zostaną podświetlone po rozwinięciu hierarchii, co pozwoli na łatwe odczytanie danych bez wpływu na inne pola.

Zapisz się do
naszego newslettera

Nie przegap nowych aktualizacji