SAP Analytics Cloud – WERSJA 2018.12

Poniżej przedstawiamy kilka z najnowszych funkcji produktu SAP Analytics Cloud w wersji 2018.12.

Główne obszary zmian wersji 2018.12:

Planowanie

Waluty jako wymiar

Od teraz planowanie może uwzględniać różne waluty danych transakcyjnych. Na przykład koszty działalności placówek ulokowanych w różnych krajach możemy szacować jednocześnie w lokalnej walucie oraz dla potrzeb budżetu centralnego w walucie, w której jest on rozliczany.

Automatyczne dopasowywanie rozmiaru kolumn w tabelach

Z nową aktualizacją możemy wybrać responsywną szerokość kolumn, aby utworzone tabele były zawsze idealnie dopasowane do zawieranych danych na stronie obszaru zawartości. Responsywność kolumn zaznaczona jest domyślnie, a o jej wyborze możemy zadecydować w preferencjach raportu dla wszystkich obecnych lub nowotworzonych tabel oraz dla poszczególnych tabel w panelu formatowania Projektanta.

Dla stron responsywnych natomiast dodana została możliwość wyrównania szerokości kolumn dla tabel znajdujących się w tej samej linii responsywnej.

Digital Boardroom

Protokół spotkania

Pomocną funkcjonalnością dla użytkowników Digital Boardroom będzie bez wątpienia możliwość utworzenia protokołu spotkania. Tworzenie notatek dotyczących prezentacji, ich publikowanie dla innych użytkowników oraz zapisywanie i wymiana komentarzy z pewnością ułatwią współpracę i organizację pracy nad każdym projektem.

Infrastruktura

Uproszczone przypisywanie licencji użytkownika

Pracę administratora przy tworzeniu uprawnień usprawni obecne grupowanie ich w zależności od typu licencji do której się odnoszą.

Wizualizacja danych

Udoskonalona selekcja górnych/dolnych N wartości

Od obecnej wersji istnieje możliwość selekcji wybranej ilości największych lub najmniejszych wyników zarówno w tabelach jak i wykresach. Dodatkowo w przypadku użycia tej funkcji na tabeli posiadającej więcej niż jeden płaski wymiar możliwe będzie zastosowanie selekcji do każdego wymiaru.

Wygładzone linie wykresu

Istnieje możliwość dokonania wyboru pomiędzy klasyczną linią wykresu z kątami oraz gładką. Nowa funkcja dotyczy zarówno klasycznych wykresów liniowych jak i łączonych kolumnowo-liniowych (również spiętrzonych) oraz szeregów czasowych.

Zapisz się do
naszego newslettera

Nie przegap nowych aktualizacji