SAP Analytics Cloud – WERSJA 2018.10

Poniżej przedstawiamy kilka z najnowszych funkcji produktu SAP Analytics Cloud w wersji 2018.10.

Główne obszary zmian wersji 2018.10:

Integracja i źródła danych

Definiowanie hierarchii opartych na poziomach dla importowanych danych

Nowa funkcja pozwala na budowanie hierarchii opartej na poziomach podczas tworzenia modelu. Poziomy stanowią właściwości wymiarów i mogą być częścią wielu hierarchii. Jeśli elementy węzłów mają niejednoznaczne wartości, istnieje możliwość wygenerowania unikalnych ID dla wymiaru. Przykładem jest użycie tej samej nazwy miasta w różnych regionach kraju. Np. rozróżnienie miasta Poznań w Wielkopolsce czy na Lubelszczyźnie.

Ponadto hierarchie oparte na poziomach mogą być wykorzystane na wykresach lub w trybie eksploracji danych z opcją ich drążenia w górę lub w dół.

Dla stron responsywnych natomiast dodana została możliwość wyrównania szerokości kolumn dla tabel znajdujących się w tej samej linii responsywnej.

Wizualizacja danych

Przerywanie linii osi dla wykresów bąbelkowych i punktowych

Wersja 2018.10 oferuje funkcję przerywania linii osi dla wykresów bąbelkowych i punktowych. Użytkownicy mogą dodawać podziały zarówno na osi X jak i Y. Dzięki tej funkcji wskaźnik linii pokazuje dokładnie, gdzie zostaną zastosowane podziały osi. Można użyć więcej niż jedną przerwę osi, dostępna jest również ich edycja i usuwanie. Użytkownicy mają możliwość ukrywania wybranych punktów danych, stosując podziały, w których zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

UWAGA: Funkcja jest dostępna również w trybie podglądu i edycji.

Opcje drążenia danych na mapie typu kartogram

Nowa funkcja pozwala na drążenie danych w hierarchicznej warstwie kartogramu. Użytkownicy mają możliwość drążenia danych na mapie w górę lub w dół oraz przechodzenia do ukrytych danych podstawowych.

Eksport do CSV dla połączeń typu Live Data dla SAP BW i SAP HANA

Od wersji 2018.10 udostępniona zostaje funkcja eksportu danych do pliku CSV dla źródeł Live Data SAP BW i SAP HANA. Opcja eksportu jest obsługiwana zarówno dla wykresów jak i tabel.

Planowanie

Widok węzłów hierarchii i ukrywanie węzłów prywatnych

Począwszy od wersji 2018.10 możliwe jest tworzenie prywatnych (klienckich) węzłów oraz ukrywanie węzłów hierarchii dla użytkowników nie posiadających odpowiednich uprawnień. Jeśli węzeł nadrzędny jest ukryty, węzły podrzędne są wyświetlane bezpośrednio pod węzłem głównym.

Określanie wymiarów dla zastępowania zbioru danych podczas importu

Podczas aktualizacji danych w modelu, zakres zmienianych danych jest definiowany przez połączenie wszystkich wartości wymiarów w źródle. Nowa opcja pozwala użytkownikowi na określenie, które wymiary będą definiować zakres zmiany.

Intelignetne analizy

Okno zapytań – funkcja Szukanie do analizy

Od wersji 2018.10 dostępne jest budowanie zapytań. Nowa funkcja Szukanie do analizy pozwala użytkownikowi na szybkie wyszukiwanie odpowiedzi i bezpośrednie dodawanie analiz do raportu.

Wystarczy wpisać polecenie i wybrać odpowiednie wymiary i miary, a następnie dodać wizualizację do struktury raportu. Opcja jest dostępna po przejściu do raportu w prawym górnym rogu, pod ikoną lupy.

Digital Boardroom

Ulepszenie panelu raportów

Nowe możliwości panelu ułatwiają zarządzanie raportami w ramach prezentacji. Kreatorzy prezentacji Digital Boardroom mogą sprawdzić miejsce wykorzystania poszczególnych raportów.

Obsługa funkcji SAP BW BEx

Widok warunków BEx w nagłówkach wykresów i tabel

Rozwiązanie SAC obsługuje warunki zdefiniowane w zapytaniach BW BEx na wykresach i w tabelach. Ponadto informacje o warunkach są wyświetlane w nagłówkach wizualizacji. Użytkownicy zyskują lepszy wgląd w dane, na które mają wpływ warunki BEx.

Zapisz się do
naszego newslettera

Nie przegap nowych aktualizacji