SAP Analytics Cloud – WERSJA 2018.09

Poniżej przedstawiamy kilka z najnowszych funkcji produktu SAP Analytics Cloud w wersji 2018.09.

Główne obszary zmian wersji 2018.09:

Integracja danych

Udostępnianie połączenia do S/4HANA bez poświadczeń

Nowa funkcja pozwala na importowanie i udostępnianie połączeń bez zapisywania poświadczeń autora.

Takie poświadczenia zostają udostępnione, ale nie są niewidoczne dla innych użytkowników. Użytkownicy posiadają wówczas dostęp do uruchamiania wszystkich zapytań, do których ma dostęp autor połączenia.

UWAGA: Pamiętać należy, że nie ma możliwości zmiany typu udostępniania, a usunięcie użytkownika spowoduje również usunięcie jego poświadczeń ze wszystkich połączeń importowych.

Nowy przycisk zmiany widoku raportu Za pomocą nowego przycisku, jednym kliknięciem, użytkownicy mogą przełączać się pomiędzy widokiem zbioru danych, a prezentacją raportu. Nowy wygląd przycisku jest bardziej intuicyjny od poprzedniej wersji w postaci strzałki.

Dla stron responsywnych natomiast dodana została możliwość wyrównania szerokości kolumn dla tabel znajdujących się w tej samej linii responsywnej.

Raporty i analiza danych

Panel kontrolny – Obiekty sterowania

Nowy panel Obiekty sterowania znajdujący się w prawym górnym rogu paska nawigacyjnego wyświetla wszystkie filtry wpływające na wybrany obiekt. Wyróżnić można filtry widżetów (obiektów raportu), stron lub całego raportu (historii). Funkcja jest dostępna zarówno w trybie podglądu, jak i edycji, ale należy pamiętać, że filtry w panelu sterowania są tylko do odczytu.

Filtry raportu i strony oparte o miary

Od wersji 2018.09 istnieje możliwość dodawania filtrów bazujących na zakresie miar.

UWAGA: Należy pamiętać, że obecnie funkcja jest niedostępna w przypadku modeli łączonych lub połączeń aktywnych.

Dostępne są filtry na poziomie raportu, strony oraz widgetów. Filtr na wyższym poziomie natychmiast wpływa na dane, które są filtrowane na niższym poziomie.

Kontrole wprowadzania dla wymiarów i miar tabeli

Możliwe jest tworzenie kontroli wprowadzania (zmiennych wejściowych) zarówno dla wymiarów jak i miar tabeli. Kontrola zmiennych wejściowych może wpływać na pojedynczą kolumnę lub wiersz i obsługuje wymiary obliczone.

UWAGA: Obliczenia (kalkulacje) krzyżowe nie są jeszcze wspierane przez aplikację.

Opcje wyświetlania dla hiperlinków tabeli lub wykresu

Zarówno dla tabeli jak i wykresów możliwe jest wyświetlenie hiperlinków w postaci indentyfikatora (ID), Opisu lub obu. Dostępne jest również określenie kontekstu dla każdego wymiaru w hiperłączu, jeśli istnieje więcej niż jeden.

Planowanie

Blokowanie danych na fragmentach tabeli

Wprowadzona w wersji 2018.09 opcja blokowania komórek umożliwia bardziej szczegółową kontrolę nad dostępem do danych. Dozwolone jest blokowanie wprowadzania danych przez dowolną kombinacją wycinków danych. Oprócz statusu „Zablokowany” i „Otwarty” istnieje również status „Zastrzeżony”, który umożliwia wprowadzanie danych, ale tylko przez właściciela węzła lub właściciela węzła nadrzędnego.

Dodawanie nowego elementu danych podstawowych w siatce

Nowe pozycje wymiaru mogą zostać dodane do wymiaru bezpośrednio z poziomu siatki. W przypadku scenariuszy, w których administratorzy nie mogą bezpośrednio modyfikować modelu, użytkownicy mogą teraz dokonywać samodzielnie aktualizacji wymiarów. Użytkownicy mogą wprowadzać nowe produkty, pracowników lub klientów i przejść do procesu planowania.

Udoskonalenia panelu stylów

Dostępna jest funkcja używania panelu stylów w tabelach. Pozwala włączyć opcje planowania i edycji lub ustawić całą tabelę w trybie tylko do odczytu.

Stałe komórki referencyjne dla obliczeń w tabeli

Od wersji 2018.09 istnieje możliwość odwoływania się do stałych wartości komórek podczas wykonywani obliczeń.

Na przykład A $ 5 odnosi się do stałej wartości w komórce A5, podczas gdy A2 odnosi się do całej kolumny.

Predykcja

Inteligentne analizy na wariancji

Od wersji 2018.09 inteligentne analizy są również dostępne dla wariancji między wersjami i czasem. Ponadto funkcja jest dostępna dla wariancji dynamicznej.

UWAGA: Nadal nie obsługiwanie są powiązane dane oraz wykonywanie obliczeń. Ponadto inteligentne analizy tego typu działają tylko w przypadku modeli importowanych.

UWAGA: Funkcja nie obsługuje niektórych obiektów: wykresu typu wodospad, trybu Eksplorer oraz Digital Boardroom.

Aplikacja mobilna

Filtry historii i stron oparte na zakresie wartości miar

Aplikacja mobilna obsługuje teraz filtry historii i filtry strony oparte na zakresie wartości miar. Filtry zdefiniowane w historii można przeglądać i w sposób intuicyjny zmieniać już w samej aplikacji mobilnej.

Obsługa dynamicznych tekstów

W wersji 2018.09 dodana została obsługa dynamicznych tekstów w pasku nagłówka.

UWAGA: Filtry w postaci kafelków i zmienne nie są jeszcze obsługiwane.

Digital Boardroom

Ujednolicenie preferencji raportu (Historii)

Kreatorzy raportów mogą zastosować istniejący projekt raportu do prezentacji Boardroom, co pozwala na ujednolicenie stylów oraz zachowanie spójnej kolorystyki. Jeśli autor raportu zaktualizuje wygląd historii, prezentacja zostanie automatycznie dostosowana do tych zmian.

UWAGA: Wykorzystanie właściwości raportu w prezentacji Boardroom nie wypływa na oryginalną wersję historii.

Zapisz się do
naszego newslettera

Nie przegap nowych aktualizacji