Q-SOLUTIONs

COvid

Przedstawiamy pakiet rozwiązań z rodziny Q-Solutions , który przygotowaliśmy w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi ustawy z dnia 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU poz. 374, dalej specustawa), w wersji zmienionej od 1.04.2020 przez dwie nowelizacje tzw. tarczę antykryzysową (DzU poz. 568) i tarczę antykryzysową 2.0 (DzU poz. 695)

Cechy produktu

COVID Pakiet Rozwiązań

Dofinansowanie do połowy wynagrodzenia przy obniżonym wymiarze etatu o 20%​

Przygotowujemy dla Państwa narzędzie, które pozwoli wykazać pełną kwotę brutto oraz kwotę podlegającą dofinansowaniu aby w przypadku kontroli mieć podstawę do pokazania.

Z uwagi na tymczasowość rozwiązania, narzędzie nie będzie ingerowało
w obecny schemat dzięki czemu mogą Państwo prowadzić bieżące naliczenia płac. Narzędzie będzie uruchamiane po naliczeniu płac bazując na wynikach płac i wyliczając odpowiednio wartości kwot podlegających dofinansowaniu.

Narzędzie uwzględnia limit kwoty dofinansowania jako 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Narzędzie będzie dzielić proporcją wg dni roboczych lub kalendarzowych wynagrodzenie na część miesiąca gdy firma jest objęta dofinansowanie
i część miesiąca gdy nie jest.

Narzuty będą liczone proporcją tak aby uwzględnić prawidłowo zmiany na składkach pracownika np. w związku z 30-krotnością.

 

Import składnika technicznego do IT0014 lub innych

 
Jeżeli nie posiadają Państwo raportu do masowego importu składników do IT0014 np. składników technicznych w ramach COVID wówczas zalecamy skorzystanie z naszego produktu Q-Solutions Import Składników Wynagrodzenia.
 

Gwarancja płacy minimalnej

Zgodnie z treścią art. 15g ust. 8 ustawy antykryzysowej przedsiębiorca może obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu,
z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Do tej pory powyższy zapis był interpretowany na dwa sposoby. Pierwszy oznaczał, że pracownik zarabiający 2600 PLN brutto po obniżeniu wymiaru etatu o 20% nadal powinien otrzymywać 2600 PLN brutto. Drugi sposób oznacza, że w związku z obniżeniem wymiaru etatu gwarantowane minimum pracownika będzie wynosić 2080 PLN brutto.

Przygotowujemy dla Państwa narzędzie, które będzie można uruchomić po naliczeniu listy płac w celu weryfikacji czy pracownik uzyskał wymaganą płacę minimalną uwzględniającej jeden z dwóch sposobów interpretacji. Rozwiązanie może wymagać drobnej ingerencji na liście płac dlatego prosimy o informację przed naliczeniem pierwszych list płac.

Założenia do rozwiązania:

  • Uruchomienie raportu po naliczeniu listy płac za dany miesiąc dla całego miesiąca
  • Wskazanie algorytmu wyliczeń kwoty minimalnej w zależności od przyjętej interpretacji w firmie
  • Wyliczenie kwoty brutto dopłaty do minimum. Na tej podstawie użytkownik może wprowadzić do IT0015 składnik dopłaty do minimum ręcznie lub automatycznie korzystając z rozwiązania Q-Solutions Import Składników Wynagrodzenia
  • Utworzenie składnika dopłaty do minimum

Masowy Import IT0008, IT2001, IT2003

Masowe wprowadzenie zmian wymiaru etatu w IT0008 na podstawie przygotowanych w pliku danych do zaczytania z nowymi warunkami wynagrodzenia i etatu.

Narzędzie do IT2003

Masowe wprowadzenie dnia wolnego na jeden dzień dla wskazanych pracowników lub dowolnego innego dziennego harmonogramu czasu pracy. Przydatne w sytuacji potrzeby zaimportowania np. wolnych piątków dla grupy osób.

Narzędzie do IT2001

Masowe wprowadzenie nieobecności na jeden dzień dla wskazanych pracowników, rodzaju nieobecności i dnia.

Obniżenie wymiaru etatu ale bez obniżenia wymiaru urlopu

Pracownikowi obniżony zostaje wymiar etatu (zwykle do 80%) na określony czas kilku miesięcy (np. trzech). Obniżenie wymiaru etatu nie powoduje obniżenia wymiaru urlopu ze względu na obowiązujące przepisy nakazujące zaokrąglać wymiar urlopu w górę, na korzyść pracownika.

W takim przypadku pracownik wybierając jeden dzień urlopu wykorzystuje 0,8 dnia z limitu urlopowego zamiast 1 dnia.

Jeżeli chcieliby Państwo zmienić zasadę działania tak aby w powyższym przypadku pomniejszyć wymiar urlopu o 1 dzień (8h) zamiast 0,8 (6h) jak to wynika ze zmniejszonego etatu wówczas proponujemy Państwu w tym zakresie nasze rozwiązanie.