Q-SOLUTIONS

Moduł symulacji kosztów osobowych

Moduł Symulacji Kosztów Osobowych (PCP) wspiera proces tworzenia planów kosztów osobowych za okresy przyszłe w przedsiębiorstwie umożliwiając w ten sposób planowanie środków na przyszłe okresy. Plan może uwzględniać dowolnie określone składniki kosztów jak symulacja narzutów pracodawcy za cały rok, koszty nagród jubileuszowych, premii itd.

Zalety rozwiązania

  • Gotowy system prekonfigurowany, na którym można zobrazować zasadę działania modułu co w znacznym stopniu ułatwia zrozumienie podczas budowania koncepcji rozwiązania i zmniejsza ryzyko nieporozumień
  • Gotowe, sprawdzone mechanizmy wspierające proces gromadzenia danych
  • Gotowe instrukcje obsługi
  • Gotowy szablon koncepcji, rola budowania koncepcji biznesowej skraca się do opisania różnic w stosunku do prekonfigurowanego systemu
  • Gotowe raporty wspomagające proces planowania szczegółowego przez kierowników/menadżerów (eksport z systemu do Excela i import z Excela do systemu)
Close Menu