Q-SOLUTIONS

Moduł symulacji kosztów osobowych

Moduł Symulacji Kosztów Osobowych (PCP) wspiera proces tworzenia planów kosztów osobowych za okresy przyszłe w przedsiębiorstwie umożliwiając w ten sposób planowanie środków na przyszłe okresy. Plan może uwzględniać dowolnie określone składniki kosztów jak symulacja narzutów pracodawcy za cały rok, koszty nagród jubileuszowych, premii itd.

Zalety rozwiązania