Q-SOLUTIONS

Korekty ZUS

Intuicyjne w obsłudze narzędzie z rodziny Q-Solutions do obsługi korekt ZUS w systemie SAP.

Cechy produktu

 • Korekty podstaw składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wyliczane na liście płac
 • Korekty oskładkowania zleceniobiorców bez konieczności przeliczania retr z automatycznym generowaniem deklaracji
 • Możliwość ponownego wygenerowania kompletu deklaracji z kolejnym identyfikatorem płatności (np. na prośbę komórki ZUS)
 • Generowanie dokumentu RMUA
 • Usprawnia proces zwrotu składek ZUS dla pracowników i zleceniobiorców z tytułu przekroczenia 30-krotności, automatyczne generowanie korekt deklaracji do Płatnika
 • Możliwość ręcznych korekt deklaracji przed wyeksportowaniem do Płatnika
 • Dostępność archiwum ZUS w systemie SAP zgodnego z programem Płatnik

Zalety rozwiązania

 • Automatyzacja procesu generowania korekt deklaracji ZUS
 • Możliwość generowania RMUA z systemu SAP
 • Spójne archiwum Płatnika z archiwum w SAP
 • Łatwe w obsłudze, korzystające z dotychczasowych raportów do deklaracji rozliczeniowych
Close Menu