Q-SOLUTIONS

e-Dokumenty

Q-Solutions E-Dokumenty to dokumentacja pracownika, która umożliwia wyeliminowanie kadrowej dokumentacji papierowej, pozwalając na pełną optymalizację pracy działu HR oraz na bieżący dostęp do akt pracownika z dowolnego miejsca.

Zgodnie z wchodzącym w życie 1 stycznia 2019r. art. 94(8) § 1 kodeksu pracy pracodawca może zmieniać postać, w której prowadzi i przechowuje dokumentację pracowniczą, przy czym zmiana postaci dokumentacji pracowniczej z papierowej na elektroniczną następuje przez sporządzenie odwzorowania cyfrowego.

Rozwiązanie dedykowane jest przedsiębiorstwom posiadającym rozbudowaną i rozproszoną strukturę organizacyjną, dla których zarządzanie dokumentacją pracowniczą w tradycyjnym archiwum wymaga dużo czasu i jest sporym obciążeniem dla działu kadr.

Produkt optymalizuje procesy kadrowe, zapewniając łatwy i szybki podgląd dokumentów oraz podstawowych informacji o pracowniku zaraz po zalogowaniu do systemu.

Dostęp do dokumentacji elektronicznej posiada zarówno sam pracownik, jak i bezpośredni przełożony, dział HR oraz pozostałe osoby uprawnione (pod warunkiem dostępu do systemu SAP). Ponadto, rozwiązanie umożliwia moderację dokumentów przez kilka osób w tym samym czasie, co znacząco eliminuje czas oczekiwania na potrzebne dokumenty.

Rozwiązanie wspiera szereg procesów kadrowych, takich jak rekrutacja, wdrażanie nowych pracowników, rozwiązywanie umów, zarządzanie urlopami i delegacjami, a także kwalifikacjami pracowników i szkoleniami oraz oceną okresową.

Korzyści z korzystania