Q-SOLUTIONs

Czas Pracy - Walidacja

Rozwiązanie Q-Solutions Czas Pracy – Walidacja wspiera użytkownika w procesie rozliczania czasu pracy. Wykonuje naliczenia za miesiąc oraz za cały okres rozliczeniowy, automatycznie rozpoznaje koniec okresu rozliczeniowego i zapamiętuje wyniki.

Funkcjonalność

  • Kontrola czasu pracy na poziomie pracownika podczas wprowadzania danych do systemu w transakcji PTMW
  • Rozbudowany system reguł walidacji zarówno dla planowanego czasu pracy, jak i czasu przepracowanego
  • Możliwość rozszerzenia reguł walidacji o kolejne, wynikające ze specyfiki czasu pracy w przedsiębiorstwie
  • Kontrola czasu pracy na poziomie zbiorczym dla całego przedsiębiorstwa w dedykowanym raporcie
  • Reguły zgodne z wymaganiami Kodeksu Pracy
  • Czytelne komunikaty z informacją o normie oraz bieżącej wartości

Zalety rozwiązania

  • Dostarczane jako gotowy pakiet: niskie koszty wdrożenia, dostępność aktualizacji zawierających nowe funkcjonalności oraz zmiany wynikające z przepisów prawa
  • Zapamiętanie wyników z oznaczeniem okresu ZA i okresu W – możliwość sprawdzenia wyników rozliczania czasu pracy według stanu jaki istniał w momencie naliczania listy płac
  • Wykonanie naliczenia za miesiąc i za cały okres rozliczeniowy, automatyczne rozpoznanie końca okresu rozliczeniowego
Close Menu