Q-SOLUTIONs

Czas Pracy - Walidacja

Rozwiązanie Q-Solutions Czas Pracy – Walidacja wspiera użytkownika w procesie rozliczania czasu pracy. Wykonuje naliczenia za miesiąc oraz za cały okres rozliczeniowy, automatycznie rozpoznaje koniec okresu rozliczeniowego i zapamiętuje wyniki.

Funkcjonalność

Zalety rozwiązania