Przykład scenariusza hybrydowego – integracja chmury i Microsoft Excel

W nowszych wersjach SAP Analysis for Office (2.5+) wprowadzono możliwość integracji z rozwiązaniem chmurowym SAP Analytics Cloud. Użytkownicy mogą wykorzystywać modele danych utworzone w SAC i analizować je w powszechnie znanym środowisku excelowym.

W najnowszej wersji AFO 2.7 SPF2 funkcje są dostępne w dwóch oddzielnych zakładkach: Analiza i Analiza Projektu.

Pierwsza zakładka umożliwia wprowadzanie źródeł danych. W skoroszycie można wstawiać wiele macierzy z danymi pochodzącymi z różnych źródeł i systemów. Widok skoroszytu może być wzbogacony o pola informujące o wykorzystanych źródłach oraz filtrach.

Za pomocą Panelu projektu można zmieniać widok wyświetlanych danych. Użytkownicy mogą dodawać i usuwać wymiary/miary, które mają być wyświetlane, za pomocą intuicyjnej metody przeciągania i upuszczania elementów. Aby uniknąć każdorazowego odświeżania danych po wykonanym kroku, AFO pozwala na wstrzymanie odświeżania. Po wyłączeniu pauzy wszystkie zmiany zostaną zastosowane jednocześnie.

Zakładka Analiza daje również użytkownikom dostęp do definiowania filtrów, zmiennych (monitów), tworzenia kalkulacji oraz hierarchii do wyświetlania.

Drugi komponent – Analiza Projektu pozwala m.in. na formatowanie komórek i definiowanie własnych wzorców, informowanie o przekroczeniu wartości progowych za pomocą formatowania warunkowego, oraz wzbogacanie analiz o elementy graficzne w formie wykresów.

Podczas konsumpcji danych z modeli przechowywanych w SAC nie wspierane są funkcje:

  • tworzenia wyjątków agregacji w locie (ale można użyć tych zdefiniowanych w modelu),
  • definiowania kalkulacji typu ranking oraz ranking olimpijski,
  • dodawania nowych linii w macierzy w celu wprowadzania danych planistycznych (można jedynie planować w obrębie danych tabeli).

Istnieje również kilka ograniczeń dla modeli SAC:

  • Analysis pozwala na wykorzystanie tylko domyślnych walut.
  • Nie można wykorzystać zdefiniowanych wartości progowych, zawartych w definicji modelu. W Analysis można wykorzystać formatowanie warunkowe oraz reguły projektowania.
  • AFO nie wyświetla blokowania komórek, zaimplementowanego w SAC. Aplikacja pozwala na zmianę danych w blokowanych komórkach, jednak nie można ich ponownie przeliczyć i zapisać zmienionych danych.
  • Komentarze dodane w SAC nie są wyświetlane w Analysis.

W najnowszej wersji Analysis for Office 2.7 SPF2 dostępne są nowe funkcje dla planowania bazującego na modelach z SAC. Od teraz można ręcznie wprowadzać dane w macierzy, poprzez zmianę istniejących wartości w komórkach tabeli.

Analysis udostępnia opcję ponownej kalkulacji wartości planowanych wersji publicznej oraz ich zapisu bezpośrednio do modelu w SAC.

Podczas pracy z modelem planistycznym, platforma SAC jest automatycznie wskazywana jako system planowania, umożliwiający ponowny zapis danych.

W nowej wersji AFO została również dodana zakładka dotycząca wersji planów. Pozwala ona na skopiowanie danych aktualnej wersji i zapisanie jej jako nowej wersji prywatnej. Nowa wersja prywatna jest dodana do macierzy i umożliwia wprowadzanie wartości planistycznych. W przypadku wersji prywatnej użytkownik może wykorzystać funkcję ponownej kalkulacji w celu automatycznego zapisania danych w chmurze.

Skoroszyty oparte o modele SAC można zapisywać jako lokalne źródła danych. Użytkownik może zaimportować lokalny plik do chmury i otwierać analizy w aplikacji AFO bez konieczności ponownego logowania.

Producent SAP prezentuje również wersje aplikacji Analysis for Office w formie dedykowanej dla użytkowników SAP Analytics Cloud. Analysis for Office, edition for SAC jest odpowiedzią na zapotrzebowanie klientów, którzy chcą analizować dane w Excelu, ale posiadają wyłącznie subskrypcję do aplikacji w chmurze.

Jeśli jednak użytkownicy posiadają już licencję BI i chcą łączyć się nie tylko z modelami SAC, ale również bezpośrednio z zapytaniami BW i HANA zalecana jest standardowa edycja Analysis. Wówczas użytkownicy mają możliwość zapisu skoroszytów na platformie BI/BW oraz dostęp do dodatków EPM i BPC, dzięki czemu mogą korzystać z potencjału planowania BW IP oraz standardowych i wbudowanych modeli BPC.

Poniżej krótkie porównanie podsumowujące obie wersje Analysis for Office:

Zapisz się do
naszego newslettera

Nie przegap nowych aktualizacji