Przewodnik po SAP Embedded Analytics – część III

W ostatnim artykule przedstawiony został przykładowy kokpit, który dostarczany jest jako gotowa aplikacja w ramach środowiska Embedded Analytics: https://quercus.pl/pl/artykuly/przewodnik_po_sap_embedded2.html

W tym artykule zaprezentowane zostaną przykładowe dwie aplikacje umiejscowione w grupie aplikacji analitycznych. Grupa ta zawiera zestaw gotowych wskaźników KPI.

Na rysunku 1. widoczne są przykład dla obszaru sprzedaży. Aplikacje są dostępne po przypisaniu predefiniowanej roli m.in. dla menadżera sprzedaży.

Rysunek 1. Analityka sprzedaży

Każdy kafelek oprócz tego, że pokazuje kluczowe wartości KPI w różnym układzie graficznym, pozwala również za pomocą jednego kliknięcia przekierować użytkownika do gotowej powiązanej wizualizacji lub narzędzia, które daje możliwość tworzenia własnej analizy wielowymiarowej.

Pierwszy przykład przedstawiony zostanie na podstawie wskaźnika KPI Sales Volume – Check Open Sales(Wielkość sprzedaży – otwarte zamówienia).

Rysunek 2. KPI Sales Volume – Check Open Sales

Aplikacja powiązana jest z raportem, który przedstawia ilość zleceń tj. zlecenia otwarte, otwarte żądania faktury, dostawy otwarte oraz obrót w różnym ujęciu.

Rysunek 3. Wizualizacja Sales Volume

Po wygenerowaniu raportu użytkownik ma do dyspozycji:

 • domyślne filtry w górnej części – istnieje możliwość dodania własnych filtrów na podstawie dostępnych pól w modelu
 • dodatkowe wskaźniki KPI
 • wykres przedstawiający ilość zleceń w różnej perspektywie, która jest dostępna na podstawie wpisów – znajduje się w liście rozwijalnej

Przyjrzyjmy się szczegółom:

 • dostępne filtry
 • dodatkowe wskaźniki KPI
 • dostępne perspektywy
Rysunek 4. Wizualizacja Sale Volume – dostępne perspektywy

W górnej części aplikacji widoczne są predefiniowane filtry, natomiast w części środkowej dostępne są dodatkowe wskaźnik KPI (rys. 5)

 • Sales Order Fulfilment
 • Sales Volume – Profit Margin
 • Sales Volume – Credit Memo

Rysunek 5. Wizualizacja Sales Volume – wbudowane KPI

Te wskaźniki również są powiązane z wbudowanymi wizualizacjami. Klikając na kafelek Sales Order Fulfilment – Analyze Issue przechodzimy do powiązanego raportu, który przedstawia analizę nieprawidłowości w realizacji zamówień.

Rysunek 6. Wbudowany KPI Sales Order Fulfilment – przejście do powiązanej aplikacji

Przejdźmy do kolejnego rozwiązania, czyli aplikacji (Incoming Sales Order) pozwalającej na wyświetlenie wstępnie zdefiniowanego widoku raportu oraz dającej możliwość przeprowadzenia własnej analizy wielowymiarowej.

Tą funkcjonalność spełnia poniższy kafelek:

Rysunek 7. KPI Incoming Sales Orders – Flexible Analysis

Kafelek powiązany jest z interfejsem podobnym do tabeli przestawnej, który pozwala za pomocą metody przeciągnij i upuść, tworzyć własne zestawienia:

Rysunek 8. Widok powiązanego interfejsu Incoming Sales Orders

Widok podzielony jest na dwa główne obszary tj. panel nawigacyjny oraz obszar roboczy. W panelu nawigacyjnym użytkownik ma do dyspozycji kilkadziesiąt wymiarów i miar. Obszar Rows i Columns odzwierciedla układ raportu oraz listę użytych pól. Obszar Available Fields zawiera wszystkie dostępne pola, które można wykorzystać tworząc raport. Poniżej przykład dostępnych pól:

Rysunek 9. Panel nawigacyjny – lista dostępnych pól

Obszar roboczy służy do tworzenia analizy i zawiera kilka funkcji m.in. filtrowanie, sortowanie, obsługę hierarchii, tworzenie podsumowań, wyświetlenie zestawienia na wykresie, zmiana opisu na klucz.

Rysunek 10. Wygenerowany widok raportu z użyciem hierarchii

Po prawej stronie aplikacji mamy do dyspozycji dodatkowe polecenia:

 • Skok do – pozwala na przejście do innych powiązanych analiz

Rysunek 11. Funkcja „Skok do”

 • Ustawienie filtru globalnego

Rysunek 12. Filtr globalny

 • Eksport do PDF lub Excela

Rysunek 13. Eksport

 • Zapis własnego układu analizy (wariant)

Rysunek 14. Wariant

Zapisany wariant może być ustawiony jako domyślny.

Rysunek 15. Zarządzanie wariantem

Oznacza to, że ponowne wygenerowanie zestawienia skutkuje wyświetleniem analizy w domyślnym układzie. Po otwarciu domyślnego widoku w obszarze roboczym widoczne jest dodatkowe okno z listą zapisanych zakładek (rys. 16).

Rysunek 16. Lista dostępnych wariantów

Zapisz się do
naszego newslettera

Nie przegap nowych aktualizacji