Pomoc wyszukiwania

W systemie SAP HCM za pomocą transakcji PA20 – Wyświetlanie danych podstawowych HR i PA30 – Opracowywanie danych podstawowych HR odpowiednio można wyświetlać/opracowywać kartoteki wybranych pracowników.

W celu wyświetlenia/opracowania danych podstawowych HR w pierwszej kolejności należy wyszukać pracownika. W tym celu istnieje możliwość wprowadzenia danych pracownika w oknie Numer osobowy, które należy otworzyć klikając na przy polu Numer osobowy.

Za pomocą Pomocy Wyszukania można wyszukać pracownika podając jego m.in. nazwisko, imię, pesel czy przypisanie do struktury organizacyjnej.

W poszczególnych zakładkach pomocy wyszukiwania dostępne są określone pola, po których istnieje możliwość wyszukania pracownika.

Jeżeli znane jest nazwisko pracownika, który ma zostać wyszukany, można je wpisać bezpośrednio w oknie Numer osobowy. Przed nazwiskiem należy wpisać znak =.

Po kliknięciu ENTER podpowie się numer osobowy pracownika/ zleceniobiorcy o nazwisku szukanym. W przypadku, większej liczby osób z danym nazwiskiem wyświetli się ekran Numer osobowy – Znalezione wpisy. Na ekranie widoczne są wszystkie osoby o określonym nazwisku oraz dodatkowe ich dane, jak imię, numer osobowy czy jednostka gospodarcza.

Po zaznaczeniu szukanej osoby i kliknięciu przypisany do niej numer wyświetli się w polu Numer osobowy.

W przypadku, gdy użytkownik nie zna całego nazwiska szukanej osoby istnieje możliwość wyszukania go za pomocą znaku *.

W pomocy wyszukiwania w polu nazwisko należy wprowadzić znany początek nazwiska i *.

System wyszuka wszystkich pracowników, których nazwisko rozpoczyna się na szukany ciąg liter.

Istnieje również możliwość wyszukania pracownika, w przypadku, gdy znany jest tylko drugi człon nazwiska lub jakiś jego fragment.

Jeżeli użytkownik zna końcówkę lub drugi człon nazwiska szukanego pracownika należy wprowadzić *, a następnie znany ciąg liter.

Dodatkowo ograniczając wpis na końcu * system wyszuka pracowników, które mają nazwisko składające się ze wskazanego ciągu liter, przy czym początek i koniec nazwiska nie jest określony.

W zależności od zakładki, przy wyszukiwaniu nazwiska danego pracownika, uwzględniana może być wielkość liter. Przykładowo, jeżeli nazwisko wprowadzone jest w systemie z wielkiej liter a użytkownik w pomocy wyszukiwania wprowadzi z małej dana osoba nie zostanie odnaleziona.

W systemie SAP HCM pomoc wyszukiwania zawiera standardowe zakładki oraz pola, ale można dodać nowe – zarówno zakładki, jak i pola, w zależności od potrzeb klienta.

Przykładowo pomoc wyszukiwania można rozszerzyć o jednostkę gospodarczą. Pole Jednostka gospodarcza można wraz z innymi polami utworzyć w nowej zakładce lub dodać je do standardowej zakładki np. Nazwisko – Imię.

Dodanie pola Jednostka gospodarcza umożliwi wyszukanie pracownika o określonym nazwisku w danej jednostce gospodarczej. Takie rozszerzenie pomocy wyszukiwania wykorzystywane jest często u klientów, którzy mają kilka jednostek gospodarczych w ramach jednego systemu.

Zapisz się do
naszego newslettera

Nie przegap nowych aktualizacji