Modułowość Portalu Liferay

Platforma Liferay wykorzystywana jest w naszych produktach na potrzeby portali wewnętrznych (intranet) lub zewnętrznych firm. Wielką zaletą tej Platformy jest jej modułowość.

Potrzeba modułowości - co modułowość w ogóle oznacza?

Wielkie systemy, zwłaszcza systemy klasy Enterprise są wyjątkowo skomplikowane i drogie w rozwijaniu oraz utrzymywaniu. Są one także tworzone przez wiele osób co tworzy też kilka problemów w postaci potrzeby zunifikowania technologii i praktyk tworzenia kodu. Praktycznie za każdym razem występuje potrzeba poradzenia sobie z wyzwaniem dotyczącym wydajności i rozszerzalności takich systemów. Z pomocą przychodzi idea modułowości.

System posiadający architekturę modułową złożony jest z relatywnie małych, samowystarczalnych jednostek, w razie potrzeby połączonych prostymi i przejrzystymi interfejsami. Każdy moduł występuje jako osobny portlet dostarczający określone funkcjonalności i usługi. Portlety budowane są według otwartego standardu, są od siebie zazwyczaj niezależne i mogą być tworzone przez różnych wykonawców i w różnych technologiach. Zapewnia to lepszą kontrolę wydajności i skalowalność, a co za tymi wszystkimi cechami idzie: niższą cenę produktu.

Prostota tworzenia i dodawania osobnych funkcjonalności(portletów) do strony.

Od strony użytkowej, dodanie utworzonego portletu do strony w portalu zbudowanego na platformie Liferay jest wyjątkowo proste. Po zalogowaniu się na konto użytkownika z prawami administratora, wystarczy otworzyć panel aplikacji:

Następnie należy dodać wybraną przez siebie funkcjonalność:

Efektem jest wyświetlenie danego portletu/funkcjonalności na stronie:

Podsumowując, modułowość systemu, a zwłaszcza takiego opartego na platformie Liferay, niesie ze sobą:

  • skalowalność, czyli możliwość bezstratnej rozbudowy,
  • mniejsze problemy wydajnościowe,
  • łatwość instalacji nowych portletów w portalu,
  • mniejsze koszty utrzymania i rozwoju,
  • łatwość modyfikacji i rozbudowy, tworzenia nowych funkcjonalności, co powoduje też mniejsza ilość błędów,
  • większa prędkość rozwiązywania problemów.

Artykuł dotyczy: PORTAL PRACOWNICZY, PORTAL LIFERAY, JAVA, ABAP

Zapisz się do
naszego newslettera

Nie przegap nowych aktualizacji