Kierownik projektu na celowniku

Wdrażanie systemu klasy ERP, podobnie jak w tangu wymaga uczestnictwa dwóch doskonałych tancerzy. Możliwości firmy wdrażającej projekt mogą zostać nieefektywnie wykorzystane gdy firma, w której przedwsięzięcie jest realizowane nie posiada doświadczonego przywódcy.

Kierownik projektu (PM – Project Manager) pełni nie tylko rolę łącznika między firmą, a firmą zewnętrzną. Jest odpowiedzialny za planowanie, realizację i zamykanie projektu. Jego podstawowym zadaniem jest osiagnięcie założonych wczesniej celów. Pełni więc strategiczną rolę w procesie wdrażania i w dużej mierze to od niego zależy sukces implementowania systemów ERP.

Błędy, które mogą sporo kosztować

Wdrożenie systemu ERP jest długim i skomplikowanym procesem, który wymaga od kierownika projektu zarówno umiejętności twardych (metodyka, zarządzanie, znajomość specyfiki systemu ERP), jak i miękkich (przywództwo, kierowanie zespołem). Zarządzanie tak dużym projektem jest dużym wyzwaniem i wymaga nieustannego kontrolowania wszystkich obszarów działania. Do najczęściej występujących zaniedbań podczas realizacji projektu zaliczamy:

  1. Niewłaściwą standaryzację pracy.Problem z zapewnieniem odpowiedniej częstotliwości prac w projekcie;
  2. Brak integracji zespołu projektowego. Często zapomina się, że wykonanie projektu to praca wspólna i każdy uczestnik grupy projektowej jest tak samo ważny;
  3. Zbyt rzadkie monitorowanie postępów. W przypadku wystąpienia błędu nie ma możliwości szybkiej korekty. Ponadto istnieje ryzyko przekroczenia planowanego budżetu oraz czasu realizacji zadania;
  4. Trzymanie się sztywnych założeń projektu. Niedostosowanie się do zmiennych niezależnych, a także brak umiejętnosci zarządzania zmianą oraz priorytetami;
  5. Brak dokumentacji poszczególnych procesów. Często pojmowane jako zbędna papierkologia.

Wybór właściwego kierownika projektu jest głównym priorytetem, od którego należy zacząć rozpoczynając wdrożenie systemu. Tylko kierownik posiadający duże kompetencje biznesowe, umiejętności zwiazane z zarządzaniem technologicznym, a także bardzo wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne oraz behawioralne będzie w stanie zapewnić właściwy przebieg kontraktu na jej poszczególnych etepach, a także w pełni zrealizować wszystkie założenia projektu przyczyniając się do sukcesu wdrożenia.

Należy pamiętać, że im większy projekt, tym większe odchylenie zmian, a cała filozofia to umiejetne dostosowanie się do tej dynamiki.

Zapisz się do
naszego newslettera

Nie przegap nowych aktualizacji