Jeszcze więcej możliwości w SAP HCM dzięki szybkiemu wprowadzaniu zdarzeń

Wśród korzyści płynących z wdrożenia systemu klasy ERP jednym z najważniejszych jest podniesienie efektywności działania przedsiębiorstwa. System SAP w module HCM oferuje standardowe rozwiązania, których celem jest usprawnienie obsługi procesów kadrowo-płacowych. Jednym z nich jest szybkie wprowadzanie zdarzeń. Zachęcamy do zapoznania się z tą funkcjonalnością i wykorzystania jej we własnej firmie.

Zdarzenia kadrowo-płacowe w systemie SAP tworzy się wykorzystując transakcję PA40. Za pomocą ikony „Zapisz” oraz strzałek użytkownik przeskakuje pomiędzy infotypami, uzupełniając kolejne dane. Szybkie wprowadzanie zdarzeń rewolucjonizuje tę metodę i pozwala wszystkie wymagane informacje uzupełnić na jednym ekranie!

Przykład 1.

W systemie zostało utworzone zdarzenie rejestracji osób zewnętrznych. Do tej pory należało wejść w transakcję PA40 i uzupełnić kolejne ekrany (przypisanie organizacyjne, dane osobowe, dane adresowe, dane bankowe itd.). Dzięki dodatkowej konfiguracji szybkiego wprowadzania, wszystkie te informacje można wprowadzić w jednym miejscu.

Różnicę rozwiązań przedstawia poniższy rysunek. Po lewej stronie pokazane zostały wszystkie ekrany, które należy wypełnić, aby utworzyć zdarzenie. Natomiast po prawej stronie zaprezentowano prosty przykład ekranu szybkiego wprowadzania zdarzeń.

VS

Szybkie wprowadzanie zdarzeń ma na celu utworzenie zdarzenia kadrowo-płacowego w bardziej przyjazny dla użytkownika sposób; uruchamiane jest za pomocą transakcji PA42.

Zalety

1. Zupełnie, jak przez PA40 – szybkie wprowadzanie wykorzystuje i tworzy zdarzenia, które zostały wcześniej skonfigurowane i są dostępne
z poziomu transakcji PA40.

2. Zachowana walidacja – opisywana metoda dziedziczy wszystkie metody walidacji wprowadzanych zdarzeń, także klienckie.

3. Ograniczona dostępność dla użytkowników – szybkie wprowadzanie, podobnie jak zdarzenia, ograniczone są dla użytkowników systemu poprzez przypisanie parametru UGR. Dzięki temu tylko wybrani użytkownicy będą mogli tworzyć odpowiednie zdarzenia.

4. Jedno zdarzenie – wiele szybkich zdarzeń – mając skonfigurowane jedno zdarzenie, można utworzyć wiele różnych ekranów szybkiego wprowadzania danych.

Przykład 2.

Nawiązując do przykładu 1., w systemie można wykorzystywać szybkie wprowadzanie dla osób zewnętrznych. Tym samym zdarzeniem w systemie rejestrowani są emeryci i renciści. Ponieważ nie wszystkie dane są wymagane dla tej grupy osób, istnieje możliwość utworzenia innego ekranu wprowadzania.

5. Rozszerzalność – dla każdego szybkiego wprowadzania możliwe jest dodanie nowych klienckich funkcjonalności, dzięki wykorzystaniu BAdI.

6. Tylko wybrane infotypy – szybkie wprowadzanie zdarzeń umożliwia na ekranie wybór infotypów, które zostaną dodatkowo wykorzystane w swojej oryginalnej postaci.

Przykład 3.

Na wyżej zamieszczonym przykładzie ekranu szybkiego wprowadzania widoczne jest pole wyboru . Jeśli użytkownik zaznaczy to pole, to po uzupełnieniu pola i akceptacji przyciskiem dodatkowo zostanie wyświetlony ekran wprowadzania infotypu 0009.

Uwagi

1. Do szybkiego wprowadzania użyte mogą zostać tylko zdarzenia już skonfigurowane. Szybkie wprowadzanie nie może być kombinacją dwóch innych zdarzeń.
W takim przypadku należy utworzyć nowe zdarzenie w systemie.

2. Zbyt duża ilość danych na pojedynczym ekranie może doprowadzić do zmniejszenia czytelności ekranu i przynieść efekt odwrotny od oczekiwanego.

Artykuł dotyczy: SAP, SAP HCM, ERP, SAP HR, ABAP

Zapisz się do
naszego newslettera

Nie przegap nowych aktualizacji