Jedna firma – wiele pokoleń

Jednym ze skutków zmian demograficznych będzie w najbliższych latach zmiana struktury zatrudnienia, w tym przede wszystkim wzrost liczby pracowników w wieku 50+. Jakie wyzwania i szanse się z tym wiążą opowiada Aneta Stelmach, 
specjalistka ds. rekrutacji w firmie Quercus, zajmującej się wdrażaniem rozwiązań SAP w obszarze HR.

Firma jest jak wielopokoleniowa rodzina

Zmiana struktury zatrudnienia to zdywersyfikowane środowisko pracy i lepszy transfer wiedzy. Oczywiście tempo tej dywersyfikacji zależy od branży – inaczej kształtuje się struktura zatrudniania np. w oświacie, inaczej w branży IT. Jednakże również w takich firmach jak nasza, trend ten jest coraz bardziej widoczny. Dlatego sądzę, że niezależnie od tego, jak wygląda dziś sytuacja, jako pracodawcy musimy przygotować się na nadchodzące zmiany. Bo one są nieuniknione.

Pamiętajmy, że obecnie to pracodawcy są aktywnymi stronami na runku pracy, a więc muszą zabiegać o pracowników. Wiąże się to
z pozyskiwaniem/zatrudnianiem nowych osób, ale też z działaniami zmierzającymi do zatrzymania obecnych pracowników w firmie. Im starsi (wiekiem i stażem) pracownicy, tym bardziej wyrafinowane stają się narzędzia, jakimi ich motywujemy. Bo czynnik finansowy działa tylko do pewnego pułapu, potem liczą się bardziej miękkie przywileje.

O młodych pracownikach wiemy, że cenią sobie zdrowy balans między pracą a czasem wolnym. U starszych ta kwestia wygląda trochę inaczej, bo praca jest dla nich wartością samą w sobie, jednakże i oni mają własne oczekiwania, którym my, jako pracodawcy, powinniśmy wyjść naprzeciw. Przede wszystkim pamiętajmy, że starsi pracownicy coraz częściej (i chętniej) pracują dłużej niż do osiągnięcia wieku emerytalnego. Są i chcą być aktywni. Mają bogate doświadczenie, którym chętnie dzielą się z młodszymi pokoleniami. Bardzo często są silnie zaangażowani w życie firmy
i mocno z nią emocjonalnie związani.

W długiej perspektywie, jako pracodawcy, powinniśmy zacząć myśleć o wprowadzeniu zmian organizacyjnych, które będą wspierać pracowników 50+. Pierwszym elementem jest wprowadzenie elastycznego czasu pracy, dzięki czemu osoby z tej grupy będą mogły pracować w godzinach lepiej dostosowanych do ich potrzeb. To oczywiście wiąże się ze zmianą systemu ewidencjonowania czasu pracy, ale tę akurat kwestię można rozwiązać nowoczesnymi narzędziami IT. Bezpieczeństwo zatrudnienia to wartość, którą starsi pracownicy cenią szczególnie, warto zatem stworzyć im takie warunki pracy, które to poczucie wzmacniają, a jednocześnie uwzględnić ich indywidualne potrzeby. Coraz częściej spotykamy się bowiem z sytuacją, że również bardziej doświadczony personel docenia zalety pracy zdalnej i świetnie się w niej sprawdza. Jeśli więc rodzaj pracy i dostępne narzędzia na to pozwalają, umożliwmy mu pracę w takim modelu, w którym będzie najefektywniejszy. Nie zapominajmy jednak, że dla wielu pracowników z długoletnim stażem wyjście do biura ma też walory społeczne.

W najbliższych latach firmy staną się trochę jak wielopokoleniowe rodziny, których filarem będą pracownicy z długim stażem. Posiadają oni wysokie kompetencje, doświadczenie, bardzo często cieszą się zaufaniem współpracowników i przełożonych, są lojalni, odpowiedzialni
i zaangażowani w życie firmy. Zapewnienie im jak najlepszych warunków pracy, dopasowanych do oczekiwań, tak aby czuli się docenieni, to dziś jedno z kluczowych zadań pracodawców. I warto to zadanie odrobić jak najlepiej, wdrażając odpowiednie procedury i rozwiązania, m.in. z zakresu IT, gdyż liczba pracowników 50+ będzie rosła, a ich oczekiwania będą się zmieniać wraz z rynkiem pracy.

Zapisz się do
naszego newslettera

Nie przegap nowych aktualizacji