Jak wdrożyć system ERP i odnieść sukces?

Wdrożenie systemu ERP (Enterprise Resource Planning) ma na celu zoptymalizowanie procesów oraz zasobów przedsiębiorstwa. Co ważne, nie musi być wdrożony we wszystkich działach firmy by przyniósł wymierne efekty. Zgodnie z zasadą Pareto wystarczy by system objął 20% przedsiębiorstwa rozwiązując tym samym 80% jego problemów. Z raportu przygotowanego przez firmę Panorama Consulting Solutions wynika, że aż 86% konsumentów systemu ERP jest zadowolonych z jego użytkowania i zauważa korzyści jakie przynosi firmie.

Niekiedy zdarza się jednak, iż pomimo wdrożenia ERP inwestycje w technologie IT zamiast spodziewanych oszczędności są źródłem strat. Dlaczego tak się dzieje?

Jak pokazują badania przeprowadzone przez The Standish Group International tylko 29% projektów wdrożeń systemów informatycznych zakończono sukcesem, 18% z nich porażką, natomiast aż 53% jest poważnie kwestionowanych. Przyczyn należy upatrywać przede wszystkim w braku precyzyjnie określonych oczekiwań wobec systemu ERP, niewłaściwym zintegrowaniu systemu ze strategią IT przedsiębiorstwa oraz nietrzymanie się założeń harmonogramu procesów organizacyjnych i budżetu. Nie bez znaczenia jest również wybór odpowiedniego partnera wdrożeniowego. Ten powinien pełnić rolę doradcy biznesowego pozwalającego na wypracowanie relacji partnerskich według zasady win-win. Często jednak jest on tylko integratorem systemów informatycznych przedsiębiorstwa.

Przepis na sukces jest prosty. Wystarczą 3 kroki!

Usprawnienie procesu organizacyjnego wewnątrz przedsiębiorstwa

Niezbędne jest określenie celów projektu, które muszą być spójne ze strategią przedsiębiorstwa oraz powołanie do życia grupy projektowej, która będzie bezpośrednio odpowiadać za wdrożenie systemu ERP. Należy również zaplanować zasoby oraz harmonogram projektu.

Dobór odpowiedniego systemu ERP

Właściwy system ERP powinien mieć przede wszystkim możliwość skalowalności czyli rozbudowy projektu zarówno w zakresie programowania, jak i parametryzacji. Nie bez znaczenia jest również TCO, czyli koszt utrzymania w okresie eksploatacji .

Należy mieć również na uwadze fakt, iż zwrot z inwestycji powinien dokonać się w przeciągu trzech lat od daty wdrożenia projektu.

Wybór właściwego partnera wdrożeniowego

Często decyduje o sukcesie przedsiębiorstwa. Dostawca systemu ERP powinien posiadać wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów poparte licznymi referencjami od swoich klientów, potwierdzające nie tylko właściwe kompetencje ale również poprawny sposób realizacji wdrożenia projektu.

Bardzo ważnym aspektem jest traktowanie klienta jako partnera biznesowego, a co za tym idzie wypracowanie właściwej relacji partnerskiej otwartej na obustronny dialog i komunikację. Właściwy partner wdrożeniowy powinien być otwarty na indywidualne wymagania klienta oraz rozbudowę systemu, tak by nieustannie podążał za zmianami w strukturze organizacji oraz tendencjami rynku.

Literatura:
1. http://oprogramowaniedlabiznesu.pl/business-intelligence/raport-panorama-consulting-solutions-86-zadowolonych-z-erp/
2. 2004 THIRD QUARTER RESEARCH REPORT

Artykuł dotyczy: ERP, SAP SAP HCM, ABAP

Zapisz się do
naszego newslettera

Nie przegap nowych aktualizacji