Chcesz zatrzymać pracownika? Pozwól mu się szkolić!

Z raportu KPMG „Key Employer Challenges – jak firmy w Polsce budują doświadczenie pracownika?” wynika, że w co czwartym przedsiębiorstwie kwestia utrzymania pracowników stała się w ostatnim czasie wyzwaniem. Dlatego firmy coraz częściej wprowadzają długofalowe strategie HR, w dużej merze oscylujące wokół budowania doświadczenia pracownika (employee experience). Jednym z kluczowych aspektów jego kształtowania jest budowanie i wdrażanie programów szkoleniowych.

Aby sprawnie zarządzać zespołem, pracodawca musi posiadać konkretną wiedzę na temat oczekiwań i możliwości każdego pracownika, niezależnie od jego stażu pracy. Te informacje wiążą się oczywiście z ustalaniem poziomu wynagrodzenia, ale także – a może przede wszystkim – z planowaniem rozwoju pracownika.

„W branży IT nie ma problemów ze znalezieniem pracy. Dziś to raczej my, pracodawcy, jesteśmy aktywną stroną na rynku pracy. I doświadczenie ostatnich lat pokazuje, że dla obecnej kadry czynniki płacowe nie są jedynym kryterium wyboru. Liczą się także atmosfera pracy i możliwości rozwoju. W naszej branży ten rozwój jest w zasadzie równoznaczny ze zdobywaniem kolejnych certyfikatów” – wyjaśnia Paweł Wysocki, Prezes Zarządu firmy Quercus, specjalizującej się we wdrożeniach SAP w obszarze HR.

Już na etapie onboardingu pracownicy chcą wiedzieć, w jakim kierunku będą się mogli rozwijać i jakie plany wobec nich ma pracodawca. Im lepsza oferta, tym większa pewność, że pracownik zdecyduje się związać z firmą na dłużej.

„Ja zaczynałam swoją przygodę z SAP na stażu, ale już wówczas wiedziałam, że chcąc rozwijać się w tym obszarze, muszę jak najszybciej zdobyć certyfikaty, które krok po kroku sprawią, że będą mogła samodzielnie prowadzić projekty” – mów Paulina Szablewska, konsultant SAP w firmie Quercus, która uzyskała właśnie SAP Certified Application Associate – SAP HCM with ERP 6.0 EHP7.

Podobną drogę wybrał też Wiktor Zięcina, który podkreśla, że uzyskanie certyfikatu jest jednym z etapów rozwoju zawodowego konsultanta, ale też formą „ubezpieczenia” dla klientów, którzy dzięki temu mają pewność, że konsultant potrafi w praktyce wykorzystać wiedzę dotyczącą – w przypadku certyfikatu C_THR12_67 SAP Certified Application Associate – SAP HCM with ERP 6.0 EHP7 – Human Capital Managementu. Posiada więc praktyczne umiejętności związane z konfiguracją podstawowych elementów wymaganych w ramach zarządzania organizacją, zarządzania czasem pracy czy zarządzania personelem, z konfiguracją procesów biznesowych powiązanych z HCM, ich integracją oraz z raportowaniem, a także rozliczaniem listy płac.

Choć kwestie finansowe wciąż są wskazywane jako główna przyczyna odejścia pracowników (57% odpowiedzi przedstawicieli badanych firm z raportu HRM Institute „Employer branding w Polsce 2018”), na drugim miejscu – 38% odpowiedzi – wskazywana jest potrzeba nowych wyzwań. Co to oznacza dla pracodawców? Wprowadzenie strategii szkoleń pracowniczych i dopasowania zadań do kompetencji pracowników jest koniecznością i może ograniczyć ryzyko odejścia pracowników, w tym odpływ talentów. A dla pracowników? Że pracodawcy rozumieją i doceniają ich potrzeby rozwoju.

Quercus Sp. z o.o. to ekspert w zakresie wdrażania i serwisowania systemów SAP. Od początku swej działalności, tj. od 2006 roku, firma posiada status autoryzowanego Partnera SAP. Specjalizacją Quercus Sp. z o.o. są wdrożenia systemów SAP, SAP Business Objects, a także Portali Pracowniczych oraz rozwiązań na urządzenia mobilne. W ofercie znajdują się także usługi z zakresu doradztwa, takie jak: audyty, szkolenia, analizy przedwdrożeniowe oraz pomoc w przygotowaniu zapytań ofertowych SIWZ. Firma prowadzi projekty z zastosowaniem metodyki Prince oraz PMI, a jej portfolio obejmuje kilkadziesiąt zaawansowanych projektów, które spółka wdrażała samodzielnie, w ramach konsorcjum lub jako podwykonawca. Uznanie klientów oraz coraz większe zainteresowanie rynku wdrożeniami SAP sprawia, że firma dynamicznie się rozwija, stale powiększając zespół. Aktualne oferty zamieszczone są na stronie: https://quercus.pl/pl/kariera.html.

SAP Certified Application Associate – SAP HCM with ERP 6.0 EHP7 to certyfikat dotyczący wszystkich najważniejszych zagadnień związanych z modułem zarządzania kapitałem ludzkim, tj.: zarządzaniem organizacją, zarządzaniem czasem pracy, zarządzaniem personelem, itd. Dotyczy informacji na temat konfiguracji najważniejszych elementów w systemie.

Egzamin składa się z 80 zróżnicowanych pytań jedno- lub wielokrotnego wyboru (w języku angielskim) i trwa 3 godziny. Aby otrzymać certyfikat, należy udzielić co najmniej 54% poprawnych odpowiedzi.

Certyfikat ten sprawdza, czy kandydat posiada podstawową wiedzę z zakresu HCM. Dowodzi, że konsultant rozumie podstawowe procesy zachodzące w systemie w ramach modułu HCM oraz potrafi wykorzystać tę wiedzę w projektach – samodzielnie bądź pod okiem doświadczonych konsultantów.

Zapisz się do
naszego newslettera

Nie przegap nowych aktualizacji