Certyfikat SAP Recognized Expertise in Human Capital Management

Quercus Sp. z o.o. został wyróżniony certyfikatem SAP Recognized Expertise i tym samym dołączył do grona ekspertów SAP HCM! Certyfikat ten przyznany został w ramach nowego programu SAP PartnerEdge, w zakresie którego koncern SAP AG przyznaje certyfikaty firmom partnerskim, które wykazały się wysokimi kompetencjami, umiejętnościami oraz doświadczeniem w wybranych rozwiązaniach lub branżach. Wyróżnienie w postaci certyfikatu Certyfikat SAP Recognized Expertise przyznane zostało na podstawie naszych największych projektów wdrożeniowych.

Quercus Sp. z o.o. jako podwykonawca w ramach projektu realizowanego dla Ministerstwa Sprawiedliwości wdrożył moduł SAP HR we wszystkich 298 sądach apelacyjnych, okręgowych i rejonowych w całej Polsce. Celem ogólnym tego projektu było usprawnienie działania sądów powszechnych w obszarze zarządzania finansami i zarządzania kadrami poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. W obszarze zarządzania finansami celem podstawowym było zwiększenie skuteczności i efektywności zarządzania finansami w sądownictwie powszechnym. W zakresie zarządzania kadrami system zapewnił jednoczesną obsługę wszystkich sądów powszechnych oraz wymianę danych z systemami funkcjonującymi w sądach celem przejścia w jednolity system. Istotne było również stworzenie możliwości połączenia z innymi systemami np. księgowym czy statystycznym.Wdrożenie systemu SAP HCM we wszystkich sądach w całej Polsce to rewolucyjne przedsięwzięcie nie tylko z uwagi na jego ogólnopolski zasięg, ale przede wszystkim ze względu na złożoność i specyfikę prac projektowych. Zaimplementowanie nowoczesnych narzędzi informatycznych w obszarze struktur państwowych wymagało skoordynowania wielu procesów oraz migracji dużej liczby danych.

Niezwykle złożonym i pionierskim w skali kraju wdrożeniem był również projekt realizowany dla Politechniki Warszawskiej. Prace obejmowały implementację zintegrowanego systemu informatycznego SAP w obszarze kadrowo-płacowym (HR) oraz niezbędnych elementów z innych obszarów bezpośrednio powiązanych z obszarem kadrowo – płacowym w szczególności: finansów (FI), controllingu (CO), zarządzania projektami (PS). Celem projektu było zastąpienie przestarzałych, niewydolnych i niewspółpracujących ze sobą aplikacji obsługujących procesy kadrowo-płacowe, w tym umów CP poprzez wdrożenie jednolitego, zintegrowanego systemu informatycznego umożliwiającego. Centralne naliczenie listy płac dla wszystkich pracowników i utworzenie jednolitej bazy kadrowo-płacowej uczelni. Jak do tej pory nikomu w Polsce nie udało się wdrożyć na uczelni wyższej systemu ERP w obszarze HR w takim zakresie.

Politechnika Warszawska to jednak nie jedyna uczelnia, z którą mieliśmy przyjemność współpracować. W ramach konsorcjum zrealizowaliśmy wdrożenie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w zakresie administracji kadrowej, obsługi czasu pracy i rozliczania płac, a także rozwiązanie do obsługi BHP, ZFŚS, planowania kosztów osobowych, podróży służbowych, zarządzania szkoleniami i ocenami pracowniczymi oraz samoobsługę pracowniczą i menedżerską. Wdrożone środowisko zostało także zintegrowane z uczelnianym systemem POLON. Obecnie system SAP HCM obsługuje kilka tysięcy pracowników i współpracowników Uniwersytetu. Wdrożenie rozwiązania SAP HCM na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, podobnie jak w przypadku realizacji tego typu projektów na innych uczelniach wyższych, wiązało się z koniecznością obsłużenia licznych, specyficznych dla tych organizacji obszarów. Duża złożoność projektu, nie przeszkodziła jednak w sprawnym wdrożeniu systemu, które przyczyniło się do podniesienia standardu procesów administracyjnych i organizacyjnych na tej uczelni.

Powyższe wdrożenia była dla nas dużym wyzwaniem i wymagały zaangażowania wielu konsultantów. Certyfikat SAP Recognized Expertise jest dla nas nie tylko wielkim wyróżnieniem i docenieniem naszej dotychczasowej pracy, ale motywuje nas również do podejmowania jeszcze większych wyzwań także w zakresie innych modułów.

Dziękujemy za uznanie!

Artykuł dotyczy: SAP, SAP HCM, SAP RECOGNIZED EXPERTISE, SAP HR, ABAP

Zapisz się do
naszego newslettera

Nie przegap nowych aktualizacji