ASAP 01

Firma SAP AG jest największym na świecie dostawcą informatycznych systemów wspomagających zarządzanie. Jej oprogramowanie funkcjonuje u ponad 82 000 klientów, a zatrudnienie wynosi blisko 50 000 osób. Systemy SAP pomagają firmom z całego świata zarządzać działalnością operacyjną, optymalizować współpracę z partnerami i dostawcami oraz wspierać kontakty z klientami. Wdrożenie systemu SAP pozwala usprawnić najważniejsze procesy biznesowe w organizacji, ograniczyć koszty i efektywne zarządzać posiadanymi zasobami. Na podstawie ponad 35 lat doświadczenia we współpracy z firmami różnych dziedzin gospodarki, firma SAP AG stworzyła wiele rozwiązań branżowych, które uwzględniają specyficzne potrzeby np. firm transportowych, uczelni wyższych czy instytucji sektora publicznego.

Kierując się doświadczeniem, w celu optymalizacji wdrożenia i minimalizacji ryzyka związanego z tym procesem, firma SAP AG opracowała i rekomenduje dla wszystkich wdrożeń systemu SAP metodologię wdrożenia ASAP (Accelerated SAP).

Metodyka wdrożenia ASAP jest metodologią, która usprawnia i przyspiesza proces wdrożenia, pozwala w sposób efektywny wykorzystać zasoby, minimalizuje ryzyka związane z wdrożeniem oraz obniża jego całkowity koszt. Stosowanie metodyki ASAP zapewnia zdyscyplinowane podejście do zarządzania projektem, zarządzania organizacją i zarządzania rozwiązaniami. Wspiera zespoły projektowe przy pomocy wielu narzędzi, szablonów, ankiet, list kontrolnych, przewodników, czy akceleratorów.

Proces wdrożenia systemu SAP wg metodologii ASAP można podzielić na sześć zasadniczych etapów. W kolejności są to:

  • Przygotowanie projektu (Project Preparation)
  • Koncepcja biznesowa (Blueprint)
  • Realizacja (Realization)
  • Przygotowanie startu produktywnego (Final Preparation)
  • Start produktywny i wspomaganie po starcie (Go Live and Support)
  • Uruchomienie (Run)

Metodyka ASAP skupia się wokół kluczowych kierunków projektu. Dla każdego obszaru metodologia wymienia listę zadań, które należy zrealizować we wszystkich fazach projektu.

Źródło: http://www.sap.com

Artykuł dotyczy: SAP, SAP HCM, ASAP, HANA, SAP BO, SAP BW

Zapisz się do
naszego newslettera

Nie przegap nowych aktualizacji