O Nas

Firma Quercus rozpoczęła swoją działalność w 2006 roku. Jesteśmy firmą ekspercką specjalizującą się we wdrożeniach i serwisie systemów SAP. Założycielami firmy są konsultanci mający wieloletnią praktykę w krajowych i międzynarodowych projektach wdrożeniowych. Od początku rozpoczęcia działalności posiadamy status autoryzowanego Partnera SAP.

Specjalizujemy się we wdrożeniach systemów SAP, SAP Buisness Objects, a także portali oraz rozwiązań na urządzenia mobilne. Świadczymy również usługi z zakresu doradztwa, takie jak: audyty, szkolenia, analizy przedwdrożeniowe oraz pomoc w przygotowaniu zapytań ofertowych SIWZ.

Nasza Misja

Dzieląc się naszym wieloletnim doświadczeniem w zakresie wdrażania i serwisowania systemów IT, każdego dnia wspieramy procesy biznesowe naszych partnerów dbając o ich satysfakcję.

Nasza Wizja

Najczęściej wybierana firma realizująca najbardziej wymagające wdrożenia ukierunkowane na potrzeby Klienta.
0 +
Zadowolonych klientów
0 +
Zrealizowanych projektów
0
Certyfikatów
0
Dni projektowych

Prowadzimy projekty z zastosowaniem metodyki Prince oraz PMI. Dedykowany zespół konsultantów udziela również profesjonalnego wsparcia użytkownikom systemów SAP poprzez internetowy i telefoniczny system zgłoszeń HelpDesk. Ponadto stale analizujemy bieżące potrzeby naszych Klientów dostosowując i modyfikując funkcjonujące u nich systemy SAP.

Wykonaliśmy z sukcesem kilkadziesiąt projektów wdrożeniowych, działając samodzielnie, w ramach konsorcjum lub jako podwykonawca.

Nasze projekty realizujemy zarówno w dużych międzynarodowych korporacjach, jak i w średnich oraz małych przedsiębiorstwach w Polsce i za granicą. Do każdego projektu podchodzimy w sposób indywidualny dostosowując się do najwyższych wymagań i standardów naszych Klientów. Nasz zespół stanowią wykwalifikowani konsultanci i programiści z wieloletnim stażem we wdrożeniach systemów SAP zarówno w Polsce jak i za granicą. Wszyscy nasi specjaliści posiadają certyfikaty SAP.

Nasze wartości

Odpowiedzialność

za powierzane nam zadania i terminowość realizacji projektów

Uczciwość i szczerość

jaką obdarzamy naszych partnerów i pracowników

Zaangażowanie

jakie wkładamy we współpracę z partnerami

Otwartość

na nowe wyzwania i doświadczenia

Samorozwój

nieustanne dążenie do doskonałości

Entuzjazm i energia

IT to coś więcej niż praca, to nasza pasja

Partnerstwo i współpraca

zgrany zespół to nasza siła!

NASZA
HISTORIA

Wykonaliśmy z sukcesem kilkadziesiąt projektów wdrożeniowych, działając samodzielnie, w ramach konsorcjum lub jako podwykonawca. Nasze projekty realizujemy zarówno w dużych międzynarodowych korporacjach, jak i w średnich oraz małych przedsiębiorstwach w Polsce i za granicą. Do każdego projektu podchodzimy w sposób indywidualny dostosowując się do najwyższych wymagań i standardów naszych Klientów.

2006
Założenie firmy
2008
Grupa IMPEL
Wdrożenia funkcjonalności pracy tymczasowej w systemie SAP HCM w zakresie obszaru płacowego. Wdrożenie modułu HR w wersji SAP ECC 6.0 w firmach wchodzących w skład grupy kapitałowej Impel.
2012
Politechnika Warszawska
Wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego SAP w obszarze kadrowo - płacowym (HR) oraz niezbędnych elementów z innych obszarów bezpośrednio powiązanych: finansów (FI), controllingu (CO), zarządzania projektami (PS).
2013
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wdrożenie administracji kadrowej, obsługi czasu pracy i rozliczania płac, rozwiązanie do obsługi BHP, ZFŚS, planowania kosztów osobowych, podróży służbowych, zarządzania szkoleniami i ocenami pracowniczymi oraz samoobsługę pracowniczą i menedżerską.
2014
Ministerstwo Sprawiedliwości
Wdrożenie modułu SAP HR we wszystkich 266 sądach apelacyjnych, okręgowych i rejonowych w całej Polsce.
2014
Nagrody dla firmy Quercus
Politechnika Warszawska - Wdrożenie modułów SAP: FI (finanse), CO (kontroling), PS (rozliczanie projektów), MM (zaopatrzenie), SD (sprzedaż), AA (środki trwałe), REZ SAL (rezerwacja sal). Projekt objął również integrację z funkcjonującym systemem SAP HR (kadry i płace). Nagroda SAP Quality Awards 2014 w kategorii „Rapid Delivery Category - II miejsce.
2016
Grupa PZU
Wdrożenie SAP HCM w Grupie PZU ujednolicające procesy kadrowo-płacowe umożliwiające m.in. samoobsługę pracowniczą, automatyzację kluczowych procesów, w tym naliczania korekt i tworzenia dokumentów zgłoszeniowych, a także zarządzanie danymi pracowników, zatrudnionych równolegle w kilku spółkach grupy.
2016
Nagrody dla firmy Quercus
PZU - Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. - Projekt HRMS3 - wdrożenie systemu kadrowo - płacowego SAP. Nagroda SAP Quality Awards 2016 wyróżnienie w kategorii "Transformation project based on SAP HCM 6.07, SAP Business Warehouse 7.4 and SAP Employee Portal ESS / MSS".
2017
Grupa CIECH S.A.
Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego klasy HCM: PA – administracja kadrami, OM - zarządzanie struktura organizacyjną, PT – zarządzanie czasem pracy, PY – rozliczenie listy płac. Wdrożenie zrealizowane dla polskiego i rumuńskiego oddziału firmy CIECH S.A.
2017
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Ponad 20 konsultantów SAP, 100 użytkowników czynnie uczestniczących we wdrożeniu, ponad 4 000 pracowników objętych nowym systemem i 7 miesięcy intensywnej pracy – tak w liczbach przedstawia się najnowszy system SAP HCM, który Quercus Sp. z o.o. w konsorcjum z Abile, zrealizowały dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
2018
Nagrody dla firmy Quercus
PKP PLK S.A. – rozbudowa systemu zarządzania zasobami ludzkimi. Nagroda SAP Quality Awards 2018 w kategorii INNOVATION – innowacyjne wykorzystanie - III miejsce.
2018
Nagrody dla firmy Quercus
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - wdrożenie zintegrowanego systemu SAP w obszarze Kadr i Płac we wszystkich oddziałach w Polsce. Nagroda SAP Quality Awards 2018- w kategorii FAST DELIVERY – szybka realizacja i efekty - III miejsce.