10 sztuczek Design Studio – część 1

SAP Business Objects Lumira Designer – 10 trików do wykorzystania podczas tworzenia kokpitów menadżerskich.

Lumira Designer (dawniej znane również jako Design Studio) to aplikacja stworzona przez firmę SAP, która pozwala na tworzenie rozbudowanych, spersonalizowanych i interaktywnych kokpitów menadżerskich (z ang. Dashboard). Zadaniem kokpitu jest przedstawienie w zwięzły i czytelny sposób danych związanych z funkcjonowaniem firmy, jej kluczowych wskaźników wydajności KPI czy odchyleń od istniejących trendów. Ważną częścią funkcjonalności kokpitów jest także ich interaktywność - pozwala ona zarówno na wykonywanie konkretnych akcji przez naciśnięcie przycisku, jak i kontekstowe odziaływanie jednego obiektu na drugi (np. wybranie wartości na wykresie przefiltruje dane zgodnie ze wskazanym elementem). Najczęściej interakcja ta odbywa się zgodnie ze scenariuszem utworzonym przez projektanta aplikacji, istnieje jednak możliwość zaimplementowania swobodnej analizy.

Przeglądanie dobrze wykonanego kokpitu powinno być komfortowym i szybkim sposobem na rozpoznanie sytuacji, w której znajduje się nasza firma.

Z technicznego punktu widzenia aplikacje stworzone w Lumira Designer są aplikacjami webowymi – nie ma więc problemu aby uruchamiać je zarówno na komputerach, jak i urządzeniach przenośnych np. tabletach i smartfonach. W zależności od urządzenia naszą aplikację należy jednak odpowiednio dostosować tak, by była czytelna w danej rozdzielczości.

W poniższym artykule przedstawionych zostanie 10 sztuczek narzędzia SAP Lumira Designer. Do każdego wpisu zostanie przedstawiony również przykład użycia. Zapraszamy do lektury!

Element GEOMAP

Element Geomap pozwala nam na skorzystanie z wizualizacji danych w postaci mapy geograficznej. Aby dokonać odpowiedniego przypisania, nasze dane muszą zawierać informacje dotyczące lokalizacji (np. miasto, kraj, kontynent itp.). Wskazanie lokalizacji można dokonać na dwa sposoby:

1. Przypisanie do długości i szerokości.

Jeśli nasze dane posiadają odpowiednie wbudowane atrybuty – szerokość geograficzną (0LATITUDE) i długość geograficzną (0LONGITUDE), jesteśmy je w stanie wykorzystać je bezpośrednio na mapie.

W tym celu należy odpowiednio wskazać wartości w ustawieniach warstwy mapy – a dokładniej długość, szerokość geograficzną oraz wskaźnik, który chcemy zwizualizować.
W ten sposób dane będą przedstawione za pomocą pojedynczych punktów, które ze względu na swoją wartość mogą być prezentowanie w postaci wielkości punktora.

Jeśli nasze dane nie posiadają takich atrybutów, istnieją dwa rozwiązania: należy je zaktualizować i dodać własnoręcznie, lub wykorzystać plik geoJSON (którego użycie zostało opisane w podpunkcie b).

​2. Plik geoJSON

Plik geoJSON zawiera dane określające ułożenie różnych elementów na mapie. Lumira Designer pozwala na import własnego pliku tego typu, a następnie przypisanie jego wartości do elementów w naszym źródle danych. Pliki geoJSON można stworzyć samemu od zera, można także znaleźć gotowe rozwiązania w Internecie.

Link do przykładowego pliku z polskimi miastami : https://github.com/mahemoff/geodata/blob/master/cities.geojson

Wybrany plik należy najpierw zaimportować korzystając z ustawień warstwy mapy, a następnie odpowiednio określić przypisania. Aby wytłumaczyć jak działa przypisywanie, skorzystamy z przykładowego początku wiersza z informacją z pliku GEOJson:

{ „type”: „Feature”, „properties”: { „NAME”: „POZNAŃ” }, {współrzędne geograficzne} }

Widzimy, że każdy wiersz zaczyna się od jego właściwości, w tym wypadku nazwy miasta. Przejdźmy do ustawień warstwy na mapie.

Gdzie:

GeoJSON Mapping Property – rodzaj właściwości pliku geoJSON z którą chcemy łączyć dane naszej cechy (np. NAME – nazwa)

GeoJSON Mapping Type – ustala, czy chcemy łączyć się z opisem wartości cechy lub z jej kluczem (2 opcje – key lub text)

Przykładowo, jeśli nasza cecha miasto ma np. wartość o kluczu 1 i opis „Poznań”, możemy przypisać właściwość Name w pliku geoJSON do opisu naszej cechy. Współrzędne geograficzne zawarte w odpowiednim wierszu zostaną przypisane do wartości naszej cechy. Rezultatem naszego przypisania jest możliwość przedstawiania danych na konturach na mapie:

Pliki geoJSON możemy również swobodnie zmieniać i edytować – możemy np. dodać dodatkowe właściwości albo zmienić te już istniejące, na wypadek gdyby mapowanie po opisach i nazwach sprawiało problemy (np. przez polskie lub białe znaki).

Poniżej udostępnione zostały przykładowe linki, które możemy ustawić jako URL mapy :

http://server.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/World_Topo_Map/MapServer/tile/{LOD}/{Y}/{X}.png
http://server.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/World_Street_Map/MapServer/tile/{LOD}/{Y}/{X}.png
http://tile.stamen.com/toner/{LOD}/{X}/{Y}.png
http://tile.openstreetmap.org/{LOD}/{X}/{Y}.png
http://server.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/World_Imagery/MapServer/tile/{LOD}/{Y}/{X}.png
http://server.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/World_Topo_Map/MapServer/tile/{LOD}/{Y}/{X}.png

Zapisz się do
naszego newslettera

Nie przegap nowych aktualizacji